Foto: David Grimbeck

Krematoriet och kapellen

finner du på S:t Sigfrids griftegård, Jössagatan 30 i Borås.

Uppkomst av Krematoriet med kapell

1929 var första gången ett krematorium i Borås dryftades när Svenska Eldbegängelseföreningens Boråsavdelning bildades. Sedan tog det fram till 1937-1938 då en arkitekttävling genomfördes för att få möjlighet att välja det lämpligaste förslaget till krematorium för Borås del. Tävlingen vanns av stadsarkitekt Harald Ericsons förslag "FRID".

Tornklockorna är tillverkade av Bergholz klockgjuteri i Stockholm och är stämda i tonerna lågt a och lågt c. 

Söndagen den 4 juni 1944 invigdes krematoriet i Borås av biskop Gustaf Ljunggren och det var då Sveriges 28:e krematorium. Första kremationen ägde rum två dagar senare.

Byggnaden har med sin typiska funkisstil en egen särprägel och har vid många tillfällen rönt internationell uppmärksamhet. 

BEGRAVNINGSKAPELLEN
Runt 600 begravningar hålls årligen i något av begravningskapellen. Flera av kapellen kan användas som konfessionslösa för de som önskar det.

Tre kapell är belägna på S:t Sigfrids griftegård och ett på S:ta Birgitta griftegård.

Guidning i Krematoriet

Frågorna kring döden brukar vara många och Borås kyrkogårdar inbjuder till återkommande guidade rundvandringar i krematoriet och dess kapell. 

 

Bårtäcken

Borås har två bårtäcken att välja mellan, ett grått och ett blått.

KONTAKT KREMATORIET

Krematoriet
Måndag - fredag kl 07.00-16.00
Telefon 033 - 17 94 34
E-post: boras.krematorie@svenskakyrkan.se 
Besöksadress: Jössagatan 30

 

Krematorieföreståndare
Anna Johansson tel. 033-17 94 44, vxl. 033-17 94 00