Foto: Per Aronson

Caroli kyrka och församlingshem

Caroli kyrka och församlingshem ligger mitt i centrum, ett stenkast från Stora torget, på Skolgatan 1.

Kyrkan är Borås äldsta bevarade byggnad och en av Borås två huvudkyrkor. Här rymms 900 personer.

I Caroli kyrka firas gudstjänst varje söndag. Musik är en viktig del i gudstjänsterna och ibland medverkar någon av kyrkans körer. Alla barn har möjlighet att vara med i söndagsskolan som pågår under gudstjänsten.
Se kalendern för gudstjänsttider och öppettider

Finsk gudstjänst och mötesplats

I Caroli kyrka firas gudstjänst på finska varannan söndag. Den finska verksamheten omfattar även caféer och mötesplatser.
Se kalendern för gudstjänsttider och öppettider

Caroli kyrkas vänner

Carolis vänner är ett nätverk för alla som har ett hjärta för Caroli kyrka. Nätverket är gratis. Om nätverket

Caroli församlingshem

Caroli församlingshem ligger bredvid kyrkan. Här finns verksamheter för barn och vuxna, samlingssalar och bibliotek. 

Vi har följande salar:
Luthersalen rymmer 120-150 personer
Eriksalen rymmer 50 personer
Mariasalen rymmer 40 personer
Gillesalen rymmer 30 personer

Bokningscentral och expedition
I Carolus på Stora Kyrkogatan 12, mitt emot södra ingången till kyrkan, ligger expeditionen/bokningscentralen. Hit är du välkommen för att boka dop, bröllop och begravning och om du har övriga frågor. Du kan också boka på vår svenskakyrkan.se/boras.

Boknings- och kontaktinformation
Önskar du hyra en lokal, är du välkommen att höra av dig. Vid bokning av dop, vigsel eller begravning i Svenska kyrkans ordning med en präst från Svenska kyrkan får du låna lokal. För övrig lokaluthyrning kontaktas vaktmästare för mer information och prisuppgift. I församlingshemmet får nötter inte förekomma på grund av allergi. Förtäring av alkohol är inte tillåtet i Svenska kyrkan i Borås lokaler. Observera att det kan vara flera olika sällskap vid samma tillfälle i de olika salarna och det kan hända att man får dela kök. 

Du kommer överens med vaktmästaren vilken tid du har lokalen. Under lördag, söndag eller helgdag har du lokalen under tiden 10-17 (dock ej tillträde efter kl. 15.00). Städning sker innan hemgång. Vaktmästare ansvarar för låsning och larm, nycklar lånas ej ut. 

Utrustning
Det mesta finns som man kan behöva vid en måltid, till exempel uppläggningsfat, skålar och porslin. Dukar får du ta med dig, om du önskar använda det. Fråga gärna om du undrar över något. Vi rekommenderar även att du kommer och tittar på lokalen antingen innan du bokar eller någon dag innan du ska ha lokalen. 

Teknisk utrustning med mera
Vid uthyrning kan även blädderblock, OH-projektor, PC-kanon, DVD-spelare, ljudanläggning och annan utrustning ingå. Denna utrustning ska i så fall beställas i samband med bokning av lokal.

Kyrkohistoria

Caroli kyrka är Borås äldsta bevarade byggnad. Det har funnits stenkyrkor på platsen sedan 1200-talet och innan dess åtminstone en träkyrka. Runt kyrkan växte byn upp.

1621 grundades staden Borås. 1669 invigdes en ny, större kyrka på samma plats som skulle ge rum åt den växande befolkningen. 

Caroli kyrka har brunnit ned tre gånger sedan den uppfördes. Första gången var 1681, samma år som kyrktornet skulle stå klart. 1690 var kyrkan återuppbyggd, men drabbades av den andra stadsbranden 1727. 1822 brann den en tredje gång. Vid den fjärde storbranden 1827 brann stora delar av staden ned, men man lyckades rädda kyrkan. 

Renoveringar
Under 1800-talet byggdes kyrkan om på olika sätt. Den nuvarande takresningen tillkom efter branden 1822.

1914-1915 renoverades Caroli kyrka efter ritningar av Filip Månsson och interiören fick en varmare karaktär.

Under 1938-1940 genomgick kyrkan en större förändring då bland annat sakristian byggdes och bjälklaget förstärktes.

1982-1983 gjordes koret mer tillgängligt för församlingen med ett fristående altarbord, plats för kören längst fram i kyrkan och genom att dopfunten placerades närmast församlingen. En ny sakristia byggdes också bakom altaret.  

Caroli kyrka håller fast vid den gotiska tradition som präglade kyrkobyggnadskonsten under Gustav II Adolfs tid. Det långsträckta, treskeppiga kyrkorummet med dess pelare, kor och torn i väster har mycket gemensamt med den senmedeltida kyrkotypen. 
Sammanfattningsvis har Caroli kyrka i dag har en arkitektur som representerar 1600-talet, en altartavlan från 1800-talet och inredning från 1900-talet.

Sex saker du inte får missa i kyrkan

Orgeln av det välkända märke Hammarbergs från 1970. 

Karl XII:s kalk, en av kyrkans äldsta skatter, är en kalk i förgyllt silver från 1400-talets senare del. Kalken är ett krigsbyte från Thorn i Polen och en gåva från Karl XII till drabantprästen Johan Sandman som senare blev kyrkoherde i Borås. 

Oljemålningen Kristus på korset av konstnären G Brusewitz från 1852. 

Barnens lekkyrka, en trogen kopia av den riktiga kyrkan i miniatyr. Lekkyrkan är som ett dockskåp, full med figurer och detaljer som lockar små och stora barn till lek. Ring gärna i lekkyrkans kyrkklocka.

Filip Månssons art nouevauinspirerade innertak och valvmålningar från 1910 med tidstypiska natur- och sagomotiv. Vad sägs om en stor krokodil, en drake som vaktar guldpengar och mycket annat.

Birger Forells minnesplakett Platsen som kyrkan ligger vid heter Birger Forells plats. Birger Forell var kyrkoherde i Caroli kyrka 1942-1954, men är mest känd för sitt engagemang för människor i nöd under och efter andra världskriget. Han var kyrkoherde i Svenska kyrkan i Berlin på 1930-talet, men tvingades lämna nazityskland 1942 då situationen blivit ohållbar. Hans minne lever kvar i Borås och Berlin. 

En man och en kvinna med en detaljerad modell av en kyrka.

De har gjort Caroli kyrka i miniatyr

Caroli kyrka har fått en lekkyrka, en trogen kopia av den riktiga kyrkan, som ett dockskåp, full med figurer och detaljer. Helt och hållet ett ideellt arbete.

Birger Forell, Boråsprästen som grundade en tysk stad

Svenska kyrkan i Borås vill hedra Birger Forells minne genom att fortsätta arbeta i hans anda.