Caroli kyrka
Foto: Christin Henryd

Caroli kyrka och församlingshem

Caroli kyrka och församlingshem hittar du på Skolgatan 1, ett stenkast från torget mitt i Borås centrum.

CAROLI KYRKA

Caroli kyrka finner du mitt i Borås centrum, den står stolt ovanför Stora Torget. Kyrkan är Borås äldst bevarade byggnad och rymmer 900 personer. 

Gudstjänst

Vi firar gudstjänst tillsammans varje söndag, se kalendern. Musik är en viktig del i våra gudstjänster och ibland medverkar någon av Svenska kyrkan i Borås många körer. Alla barn har möjlighet att vara med i vår söndagsskola som pågår under gudstjänsten.

Finsk gudstjänst och mötesplats

I Caroli kyrka firar vi finsk gudstjänst varje söndag, se kalendern. Den finska verksamheten innefattar även caféer och mötesplatser på Andrum.

Caroli kyrkas vänner

Ett gratis nätverk för alla som ett hjärta för Caroli kyrka. 

Caroli församlingshem och mötesplatser

Caroli församlingshem ligger bredvid kyrkan. På entréplan finns expedition och bokningscentral. Kyrkoherden och administrativ personal har sina kontor här. Mötesplatser för vuxna, verksamheter för barn, samlingssalar och bibliotek ryms under detta tak. 

Salar för uthyrning

Önskar du hyra en lokal är du välkommen att höra av dig. Observera att det kan vara flera olika sällskap vid samma tillfälle i de olika salarna och det kan hända att man får dela kök. I församlingshemmet får nötter inte förekomma på grund av allergi.

Vid bokning av dop, vigsel eller begravning i Svenska kyrkans ordning med en präst från Svenska kyrkan får du låna lokal. För övrig lokaluthyrning kontaktas vaktmästare för mer information och prisuppgift.

Du kommer överens med vaktmästaren vilken tid du har lokalen. Under lördag, söndag eller helgdag har du lokalen under tiden 10-17 (dock ej tillträde efter kl. 15.00). Städning sker innan hemgång. Vaktmästare ansvarar för låsning och larm, nycklar lånas ej ut. Förtäring av alkohol är inte tillåtet i Svenska kyrkan i Borås lokaler.

Vi har följande salar:
Luthersalen rymmer 120-150 personerEriksalen rymmer 50 personer
Mariasalen rymmer 40 personer
Gillesalen rymmer 30 personer.

Vi följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer och maxantal tillåtna personer i våra lokaler kan ändras löpande.

Inventarier
Det mesta finns som man kan behöva vid en måltid, till exempel uppläggningsfat, skålar och porslin. Dukar får du ta med dig om du önskar detta. Fråga gärna om du undrar över något. Vi rekommenderar även att du kommer och tittar på lokalen antingen innan du bokar eller någon dag innan du ska ha lokalen. 

Övrigt samt teknisk utrustning
Vid uthyrning kan även blädderblock, OH-projektor, PC-kanon, DVD-spelare, ljudanläggning och annan utrustning ingå. Denna utrustning ska i så fall beställas i samband med bokning av lokal.

bakgrund och historia

Caroli kyrka är Borås äldst bevarade byggnad. Redan på 1200-talet fanns en stenkyrka på platsen, möjligen föregången av en träkyrka. De tillhörde Torpa församling, vars kyrkby 1622 blev Borås stad. En ny kyrka färdigställdes 1669 som bättre motsvarade stadens snabba tillväxt. I dess murverk ingår rester av en medeltidskyrka. 

Stadsbränder
Tornet restes 1681 men samma år förstördes kyrkan i den första stadsbranden. 1690 var kyrkan återuppbyggd men redan 1727 drabbades den av den andra stadsbranden och härjades även i den tredje 1822.  

Renoveringar
Under 1800-talet förbättrades kyrkan på olika sätt och den nuvarande takresningen tillkom efter branden 1822. 1914 och 1915 renoverades Caroli kyrka efter ritningar av Filip Månsson och interiören fick härigenom en varmare och rikare karaktär än tidigare. Under 1938-40 genom gick kyrkan en ännu större omdaning, då bl a sakristian kom till och grund och bjälklager förstärktes. Koret gjordes 1982-83 handikappvänligt med fristående altarbord, körplats främst i kyrkan och dopfunten närmast församlingen. Samtidigt inreddes en ny sakristia bakom altaret.  

Caroli kyrka håller fast vid den gotiska tradition, som präglade kyrkobyggnadskonsten under Gustav II Adolfs tid. Det långsträckta, treskeppiga kyrkorummet med dess pelare, kor och västtorn skiljer sig inte mycket från den senmedeltida kyrkotypen. Man kan säga att Caroli kyrka i dag har en arkitektur som representerar 1600-talet, en altartavla 1800-talet och inredningen i övrigt 1900-talet.

Inventarier
Sedan 1970 har kyrkan ett orgelverk av Hammarbergs välkända märke. Av märkliga äldre inventarier kan nämnas den så kallade Karl XII-kalken, ett sengotiskt polskt arbete från 1400-talets senare del. Den är ett krigsbyte från Thorn i Polen och en gåva av kungen till drabantprästen Johan Sandman, som blev kyrkoherde i Borås och skänkte den till kyrkan år 1705. Kyrkan har en oljemålning från 1852, "Kristus på korset", utförd av konstnären G Brusewitz. Denna tavla är en av de två, som är skänkta till kyrkan av den rike Nelsson.