Caroli kyrka
Foto: Christin Henryd

Caroli kyrka och församlingshem

Caroli kyrka och församlingshem hittar du på Skolgatan 1 i Borås, ett stenkast från torget mitt i Borås centrum.

CAROLI KYRKA
Caroli kyrka finner du mitt i Borås centrum, den står stolt ovanför Stora torget. Kyrkan är Borås äldst bevarade byggnad och rymmer 900 personer. 

Vill du se kyrkan inifrån? Se 3D-visningen här.

Gudstjänst

Vi firar gudstjänst tillsammans varje söndag, se kalendern. Musik är en viktig del i våra gudstjänster och ibland medverkar någon av Svenska kyrkan i Borås många körer. Alla barn har möjlighet att vara med i vår söndagsskola som pågår under gudstjänsten.

Finsk gudstjänst och mötesplats

I Caroli kyrka firar vi gudstjänst på finska varannan söndag, se kalendern. Den finska verksamheten innefattar även caféer och mötesplatser på Andrum.

Caroli kyrkas vänner

Ett gratis nätverk för alla som har ett hjärta för Caroli kyrka. 

Caroli församlingshem och mötesplatser

Caroli församlingshem ligger bredvid kyrkan. Mötesplatser för vuxna, verksamheter för barn, samlingssalar och bibliotek ryms under detta tak. 

Boknings- och kontaktinformation
Önskar du hyra en lokal är du välkommen att höra av dig. Observera att det kan vara flera olika sällskap vid samma tillfälle i de olika salarna och det kan hända att man får dela kök. I församlingshemmet får nötter inte förekomma på grund av allergi.

Vid bokning av dop, vigsel eller begravning i Svenska kyrkans ordning med en präst från Svenska kyrkan får du låna lokal. För övrig lokaluthyrning kontaktas vaktmästare för mer information och prisuppgift.

Du kommer överens med vaktmästaren vilken tid du har lokalen. Under lördag, söndag eller helgdag har du lokalen under tiden 10-17 (dock ej tillträde efter kl. 15.00). Städning sker innan hemgång. Vaktmästare ansvarar för låsning och larm, nycklar lånas ej ut. Förtäring av alkohol är inte tillåtet i Svenska kyrkan i Borås lokaler.

Vi har följande salar:
Luthersalen rymmer 120-150 personer
Eriksalen rymmer 50 personer
Mariasalen rymmer 40 personer
Gillesalen rymmer 30 personer

Utrustning
Det mesta finns som man kan behöva vid en måltid, till exempel uppläggningsfat, skålar och porslin. Dukar får du ta med dig om du önskar detta. Fråga gärna om du undrar över något. Vi rekommenderar även att du kommer och tittar på lokalen antingen innan du bokar eller någon dag innan du ska ha lokalen. 

Teknisk utrustning med mera
Vid uthyrning kan även blädderblock, OH-projektor, PC-kanon, DVD-spelare, ljudanläggning och annan utrustning ingå. Denna utrustning ska i så fall beställas i samband med bokning av lokal.

Bakgrund och historia

Caroli kyrka är Borås äldst bevarade byggnad. Redan på 1200-talet fanns en stenkyrka på samma plats som den nuvarande kyrkan, möjligen föregången av en träkyrka. De tillhörde Torpa församling, vars kyrkby år 1622 blev Borås stad. En ny kyrka färdigställdes 1669 som bättre motsvarade stadens snabba tillväxt. I dess murverk ingår rester av en medeltidskyrka. 

Stadsbränder
Kyrktornet restes 1681 men samma år förstördes kyrkan i den första stadsbranden. 1690 var kyrkan återuppbyggd men redan 1727 drabbades den av den andra stadsbranden och härjades även i den tredje 1822.  

Renoveringar
Under 1800-talet förbättrades kyrkan på olika sätt och den nuvarande takresningen tillkom efter branden 1822. 1914 och 1915 renoverades Caroli kyrka efter ritningar av Filip Månsson och interiören fick en varmare och rikare karaktär än tidigare. Under 1938-1940 genomgick kyrkan en ännu större förändring, då bland annat sakristian kom till och grund och bjälklager förstärktes. Koret tillgängliganpassades 1982-1983 med fristående altarbord, körplats främst i kyrkan och dopfunten närmast församlingen. Samtidigt inreddes en ny sakristia bakom altaret.  

Caroli kyrka håller fast vid den gotiska tradition som präglade kyrkobyggnadskonsten under Gustav II Adolfs tid. Det långsträckta, treskeppiga kyrkorummet med dess pelare, kor och västtorn skiljer sig inte mycket från den senmedeltida kyrkotypen. Man kan säga att Caroli kyrka i dag har en arkitektur som representerar 1600-talet, altartavlan är från 1800-talet och inredningen i övrigt är från 1900-talet.

Inventarier
Sedan 1970 har kyrkan ett orgelverk av Hammarbergs välkända märke. Av märkliga äldre inventarier kan nämnas den så kallade Karl XII-kalken, ett sengotiskt polskt arbete från 1400-talets senare del. Den är ett krigsbyte från Thorn i Polen och en gåva av kungen till drabantprästen Johan Sandman, som blev kyrkoherde i Borås och skänkte den till kyrkan år 1705. Kyrkan har en oljemålning från 1852, "Kristus på korset", utförd av konstnären G Brusewitz. Denna tavla är en av de två, som är skänkta till kyrkan av den rike Nelsson.