Begravning i Hoppets kapell
Foto: Maria Andersson

Begravningsakt

För de som är medlemmar i Svenska kyrkan och betalar kyrkoavgift ingår begravningsgudstjänst enligt Svenska kyrkans ordning, det vill säga kyrka, präst och musiker finns där för er utan kostnad.

Om den avlidne valt att lämna Svenska kyrkan vill vi respektera dennes önskan. Begravningsombudet företräder och tillvaratar de personers intresse som inte tillhör Svenska Kyrkan.

Borås Stad har utsett borgerliga begravningsofficianter. Kontakt med begravningsofficianterna förmedlas genom begravningsbyråerna.

Begravningen kan ske i något av kapellen på S:t Sigfrids eller S:ta Birgittas griftegård eller i någon av Svenska kyrkan i Borås sju kyrkor. Begravningsakten är inte obligatorisk, man kan avstå från den.

För att boka kapell, bårtäcke, bärare, tid för gravsättning, kontakta begravningsexpeditionen.

För att boka tid för gravplatsvisning kontakta Maria Andersson 033-179418.

Beställningsblankett

Om begravning - nu på olika språk

Om begravning riktar sig till alla, oavsett livsåskådning, som har frågor om hur begravningar fungerar i Sverige. Den förklarar vad begravningsverksamhet är och vad som ingår i begravnings-verksamheten. I mitten av skriften finns avsnittet Mina önskemål. Där kan man berätta hur man tänker sig sin egen begravning - till stöd för nära och anhöriga.

BEGRAVNINGSEXPEDITION

Begravningsexpedition
Måndag-torsdag kl. 08:00-12:00, 13:00-15:00
Fredag kl. 08:00-12:00
Telefon: 033-17 94 05
E-post: boras.begravningsexp@svenskakyrkan.se  

Besöksadress: Jössagatan 24.