Foto: Anders Gustafsson

Att tänka på vid ett dödsfall

Det finns mycket som behöver göras i samband med ett dödsfall. Kanske har den avlidne egna önskemål om hur begravningen och gravsättningen ska genomföras.

Om den avlidne inte har egna önskemål om hur begravningen och gravsättningen ska gå till behöver anhöriga fatta beslut kring detta. Begravningsbyråer hjälper till med det du önskar men om du vill göra allt eller delar av arbetet själv finns här en sammanställning på vad som behöver göras och vilka kontakter som behöver tas.

Dödsbevis
När en person avlider lämnar läkare ett dödsbevis till Skatteverket. Därefter meddelar Skatteverket att en person avlidit via ett speciellt informationssystem som andra myndigheter och många privata företag, banker och försäkringsbolag är kopplade till. Ofta sker detta automatiskt.

Gravsättningsintyg
Skatteverket utfärdar intyg för gravsättning och detta behövs både för att kunna utföra kremation och gravsättning. Intyget kan beställas hos Skatteverket. Begravningsexpeditionen kan också hämta dessa intyg.

Boka kyrka, präst och musiker
Om begravningsakten ska hållas enligt Svenska kyrkans ordning, eller annan religiös trosinriktning, kontaktas församlingen som den avlidne tillhörde. Om den avlidne tillhörde någon av Caroli, Gustav Adolfs eller Brämhults församlingar kontaktas bokningscentralen.

Boka kapell
Begravningskapellen på S:t Sigfrids och S:ta Birgittas griftegårdar bokas på begravningsexpeditionen.

Borgerliga begravningsförrättare
Borås Stad har utsett borgerliga begravningsförrättare och dessa kontaktas genom begravningsbyråerna. Mer information om borgerliga begravningsförrättare hittar du här.

Bårtäcke
Vid begravning finns möjlighet att låna bårtäcke som utsmyckning av kistan, detta anänds istället för att dekorera kistan med blommor. Läs mer här.

Gravsättning
Inom Borås pastorat kan gravsättning ske i kistgravplats, urngravplats, minneslund, askminneslund och i askgravplats.

Gravplats
Om det finns en gravplats i släkten kanske den är möjlig att använda. Om en ny gravplats ska ses ut kontaktas begravningsexpeditionen.

Efterlevandeguide
Detta är ett samarbete mellan flera olika myndigheter. Här finns information och checklistor för dig som förlorat en anhörig. Klicka för att komma vidare till efterlevandeguiden.se.

 

BEGRAVNINGSEXPEDITION

Begravningsexpedition
Måndag-torsdag kl. 08:00-12:00, 13:00-15:00
Fredag kl. 08:00-12:00
Telefon: 033-17 94 05
E-post: boras.begravningsexp@svenskakyrkan.se  

Besöksadress: Jössagatan 24.