Danderyds kyrkogård
Foto: Jenny Sigeman /Ikon

Gravstenskontroll 2020/2021

Viktig information till dig som är gravrättsinnehavare! Gravstenskontroll kommer att utföras med början 2020 på Boo Kyrkogård.

Bakgrund

Instabila och fallande gravvårdar är dels en arbetsmiljörisk för personal på kyrkogården och en säkerhetsfråga för besökare. De kan även skada olika former av utsmyckning på kyrkogården.

Kontrollen kommer att utföras för gravvårdar som är högre än 0,3 m och lägre än 1,5 m (totalt över mark). Gravvårdar som är lägre än 0,3 m anses inte utgöra någon risk för att falla.

För gravvårdar som är högre än 1,5 m behövs individuell inspektion och prövning av stabiliteten. Gamla, tunna gravvårdar av kalksten kan vara sköra och det bör i varje enskilt fall övervägas om de kan utsättas för prövningen utan att riskera att de går sönder.

Nuläge

Med början under år 2020 genomför kyrkogårdsförvaltningen en omfattande gravstenskontroll enligt Centrala gravvårdskommitén regler. Syftet är att trygga att vi har en säker kyrkogård för besökare och personal. Behovet har uppkommit i hela Sverige efter att gravstenar har varit dåligt förankrade, fallit och orsakat allvarliga olyckor. Testet innefattar tre moment: ett lutningstest (enligt CGK:s tabell), ett belastningsprov (stenen ska klara 35 kg) och en dubbkontroll (stenen måste ha minst två godkända dubbar).

Åtgärder

Om akut fara föreligger kan vi bli tvungna att lägga ner stenen eller stötta upp den med en tillfällig lösning tills gravrättsinnehavaren har åtgärdat fastsättningen permanent, vilket är gravrättsinnehavarens ansvar. Om vi bedömer en gravsten som osäker kontaktar vi innehavaren med ett brev. Arbetet pågår under 2020 och 2021.

Vi tackar för din samverkan till en kyrkogård med säkra gravstenar.

Läs mer

Vill du veta mer om gravstenssäkerhet gå in på länken:
Montering och provning av gravvårdar – för entreprenörer och privatpersoner

Kontakta oss:

Lise-Lotte Ekholm

Lise-Lotte Ekholm

Boo församling

Kyrkogårdsföreståndare

Catrin Malmsjö Ström

Catrin Malmsjö Ström

Boo församling

Förvaltningsassistent