Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Prata med oss

Kontakt

Boo församling Besöksadress: UTÖVÄGEN 4, 13230 SALTSJÖ-BOO Postadress: BOX 3, 13221 SALTSJÖ-BOO Telefon:+46(8)7476600 E-post till Boo församling

Jourhavande präst

Kyrkan kan hjälpa dig. Akut samtals- och krisstöd.

Arbeta hos oss

Boo församling arbetar aktivt med utveckling av både verksamhet, organisation och arbetsmiljö. Vi har ett högt utvecklingstempo och strävar framåt. Vi vill vara en arbetsplats där goda idéer och nyfikenhet uppmuntras och det egna ansvaret stort. Vi har ett introduktionsprogram för nyanställda och ett väl fungerande arbetsmiljöarbete. Hos oss får du en individuell kompetensutvecklingsplan kopplad till utvecklingssamtalet.

Just nu söker vi en:
Präst 100 %

VI SATSAR PÅ VÅRA MEDARBETARE!

Introduktion
Som nyanställd gör vi vårt yttersta för att du ska känna dig välkommen. Vi har en introduktionsplan som vi tar på stort allvar och som gör att du som ny medarbetare tas väl omhand och snabbt kommer in i arbetet.

Arbetsmiljö
Genom goda rutiner för det systematiska arbetsmiljöarbetet så utvecklar vi tillsammans vår arbetsmiljö kontinuerligt. I arbetsmiljlkommittén följer vi tillsammans upp vårt arbete.

Delaktighet och samverkan
Genom dialog i vardagen, genom återkommande och strukturerade utvecklingssamtal, på personal- och enhetsmöten och i samarbete med de fackliga organisationerna utvecklar vi vår verksamhet.

Kompetensutveckling
Vi tror att vi når målen genom ett systematiskt arbete med kompetensutveckling. Alla medarbetare har en kompetensutvecklingsplan som följs upp och revideras vid utvecklingssamtalet.

Ledarskapet
Vi satsar på våra chefer och ger dem verktyg för att kunna utföra sitt uppdrag på bästa sätt. Hos oss får alla nya chefer utbildning inom arbetsrätt, arbetsmiljö och ledarskap under sitt första anställningsår.

Individuell lönesättning
Vi har individuell lönesättning i syfte att nå målen för verksamheten. Genom tydliga förväntningar och återkoppling på utfört arbete kan vi tillsammans skapa verksamhet med hög kvalitet. Att alla tillsvidareanställda erbjuds lönesamtal är en självklarhet för oss.

Företagshälsovård
Genom vårt avtal med Globenhälsan har du tillgång till företagshälsovård med ett stort utbud av tjänster och aktiviteter och tjänster. Vart tredje år har du möjlighet att kostnadsfritt genomföra en hälsoprofil.  

Friskvård
Din hälsa är viktig för oss och för att hjälpa dig en bit på vägen får du ett generöst friskvårdsbidrag, kontorsmassage på arbetstid och subventionerad lunch genom Rikskuponger.

Trivselaktiviteter
Alla medarbetare inbjuds till olika trivselaktiviteter i syfte att stärka teamet. Det handlar om bl.a. om julbord, kick-off, sociala aktiviteter i arbetslaget och varje försommar stänger vi verksamheten en dag och gör något roligt tillsammans. Vi tycker även att det är viktigt att fira - både varandra och uppnådda framgångar. Det gör vi med allt från tårta till snittar!

Kaffe och fruktkorgar
Det är viktigt att ha trevligt på sin arbetsplats och fikarummet är den naturliga platsen för sociala möten. Pauser i arbetet är viktigt och för att uppmuntra till det bjuder vi på kaffe och frukt.

Semester
Svenska kyrkans avtal är generöst och vi har bl.a. fler semesterdagar än vad semesterlagen kräver.

Trygghet
Du ska kunna känna dig trygg på jobbet och som anställd omfattas du av våra kollektivavtalade försäkringar vid sjukdom, arbetsskada och vid dödsfall.