Arbeta hos oss

Vi måste få berätta att Boo församling är en fantastisk arbetsplats! Vi jobbar aktivt för att hålla medarbetarskapet i fokus och tillsammans skapar vi en utvecklande och trivsam miljö att verka i. Vi har roligt tillsammans, vi har ordning och reda och vi ställer lagom högra krav på oss själva. Vi arbetar aktivt med utveckling av både verksamhet, organisation och arbetsmiljö. Vi vill vara en arbetsplats där goda idéer och nyfikenhet uppmuntras och det egna ansvaret är stort.

Lediga tjänster hos oss: 

Just nu har vi inga lediga tjänster, men fortsätt gärna hålla koll. 

DU ÄR VIKTIG!

Introduktion
Som nyanställd gör vi vårt yttersta för att du ska känna dig välkommen. Vi har en introduktionsplan som vi tar på stort allvar och som gör att du som ny medarbetare tas väl omhand och snabbt kommer in i arbetet. Du ska behandlas som den nya stjärna du faktiskt är!

Arbetsmiljö
Genom goda rutiner för det systematiska arbetsmiljöarbetet så utvecklar vi tillsammans vår arbetsmiljö. Vi har rutiner för att ta tempen på arbetsmiljön och i Arbetsmiljögruppen följer vi tillsammans upp arbetet. Det viktigaste är nog dock att du vet vart du kan vända dig i olika frågor- och det har vi riktigt bra koll på.

Delaktighet och samverkan
Genom dialoger i vardagen, strukturerade utvecklingssamtal, på personal- och enhetsmöten och i samarbete med de fackliga organisationerna utvecklar vi vår verksamhet. Din åsikt är viktig och ditt handtag är avgörande för vår framgång!

Kompetensutveckling
Din kompetensutveckling är viktig för oss och vi tar det verkligen på allvar. Utvecklingssamtal och kompetensutvecklingsplan är en självklarhet, liksom att vi avsätter pengar för team- och verksamhetsutveckling. Vi når framgång genom att satsa på din utveckling.

Ledarskapet
Vi stöttar våra chefer i stort som smått och ger dem verktyg för att kunna utföra sitt uppdrag på allra bästa sätt. Hos oss får alla nya chefer utbildning inom arbetsrätt, arbetsmiljö och ledarskap under sitt första anställningsår.

Individuell lönesättning
Vi har individuell lönesättning och genom tydliga förväntningar och återkoppling på utfört arbete kan vi tillsammans skapa verksamhet med hög kvalitet. Att alla tillsvidareanställda erbjuds lönesamtal är en självklarhet för oss.

Företagshälsovård
Genom vårt avtal med Globenhälsan har vi tillgång till företagshälsovård med ett stort utbud av tjänster och aktiviteter och tjänster. Vart tredje år har du möjlighet att kostnadsfritt genomföra en hälsoprofil.  

Friskvård
Din hälsa är viktig för både dig och oss och för att hjälpa dig en bit på vägen får du ett generöst friskvårdsbidrag, friskvårdstimme och subventionerad lunch genom Rikskuponger. Vi har dessutom en härlig massagefåtölj som bara står och väntar.

Trivselaktiviteter
Alla medarbetare inbjuds till olika trivselaktiviteter i syfte att stärka oss som team. Det kan handla om julbord, kick-off eller sociala aktiviteter i arbetslaget och varje försommar stänger vi verksamheten en dag och gör något riktigt roligt tillsammans. Roliga tävlingar är vi experter på och vandringspokalen byter ständigt ägare. Vi firar det mesta - både varandra och uppnådda framgångar och det gör vi med allt ifrån semlor till ost och kex!

Kaffe och fruktkorgar
Personalrummet är en viktig plats. Här kan man koppla av en stund eller lösa vardagens små frågor. Pauser i arbetet är viktigt och för att uppmuntra till det bjuder vi på kaffe och frukt. De extra trevliga samtalen uppstår ju gärna vid just kaffemaskinen.

Semester
Återhämtning är A och O för att vara hållbar i längden. Svenska kyrkans avtal är generöst och vi har bl.a. fler semesterdagar än vad semesterlagen kräver.

Trygghet
Du ska självklart kunna känna dig trygg på jobbet och som anställd omfattas du av våra kollektivavtalade försäkringar vid sjukdom, arbetsskada och vid dödsfall.