Foto: Maria Eddebo Persson/IKON

Vigsel i Bollnäs och Rengsjö församlingar

Vigsel sker i Svenska kyrkans ordning, som en gudstjänst med bön, psalmsång och bibelläsning, vilket inramar vigseln. Vid den enklaste formen deltar endast präst, brudpar och två vittnen.

Vigslar i Bollnäs och Rengsjö församlingar sker vid speciella vigselgudstjänster, lördagar kl 11.00, 13.00 eller 15.00. Men de kan även ske på annan tid och plats, kontakta församlingsexpedition.

Bokning av vigsel gör du via församlingsexpeditionen på telefon 0278-279 31.

Prästen som ska viga er kommer sedan att ta kontakt med er för ett möte där ni samtalar om såväl praktiska frågor som vigselgudstjänstens utformning och innebörd.

Läs mer om vigsel på Svenska kyrkans webbsida