GDPR - Om du finns med på bild- eller filmmaterial

Information om behandling av personuppgifter

Bollebygds pastorat tar ibland fotografier eller spelar in filmer i olika grupper, under tillställningar och vid andra tillfällen i vår verksamhet. Syftet med detta är att dokumentera verksamheten och bevara bild- och filmmaterialet för arkivändamål och framtida forskning. Pastoratets fotografier och filmer är inte sökbara på person.

Vi strävar alltid efter att inhämta godkännande från de personer som går att identifiera i bild- och filmmaterial innan vi använder sådant material i vår kommunikation. Godkännande inhämtas vanligtvis skriftligen via blanketter men kan undantagsvis även inhämtas muntligen. Har du en gång lämnat ditt godkännande kan du när som helst ta tillbaka det, men det påverkar inte eventuell publicering vi redan gjort med ditt godkännande. Om du deltar i en av våra verksamhetsgrupper är ditt godkännande giltigt i två år. I andra sammanhang kan tiden ett godkännande är giltigt variera och framgår då i respektive sammanhang.

Vår webbplats, www.svenskakyrkan.se/bollebygd , har utgivningsbevis och ansvarig utgivare.

Detsamma gäller vårt månadsblad. Detta innebär att vår publicering lyder under Tryckfrihetsförordningen och Yttrandefrihetsgrundlagen, vilka går före dataskyddsförordningens regler om samtycke. Detsamma kan gälla även utan utgivningsbevis om publiceringen sker med journalistiska ändamål. Självfallet tar Bollebygds pastorat ändå alltid vederbörlig hänsyn till personers integritet och kommer inte att publicera personuppgifter som kan upplevas som intrång i den personliga integriteten.

Observera att bild- och filmmaterial kan komma att bevaras för arkivändamål av allmänt intresse och att vi omfattas av en inomkyrklig offentlighetsprincip som innebär att vi kan vara skyldiga att lämna ut uppgifter till allmänheten.

Vilka rättigheter har du?
Bollebygds pastorat ansvarar för hanteringen av dina personuppgifter. För information om dina rättigheter enligt dataskyddsförordningen, se startsidan för denna integritetspolicy.

Där hittar du även kontaktuppgifter till oss och vårt dataskyddsombud.