GDPR - Om du använder Swish för betalning hos oss

Information om behandling av personuppgifter

Hur och varför behandlar vi dina personuppgifter?
Bollebygds pastorat är anslutet till Swish för att kunna hantera och underlätta vissa betalningar.

Om du betalar med Swish går betalningen genom Swish och din bank innan pengarna sätts in på pastoratets konto. Banken är ansvarig för den behandling av personuppgifter de utför i och med transaktionen medan pastoratet är ansvarigt för den behandling som utförs efter att din betalning mottagits.

Pastoratet behandlar dina personuppgifter för att uppfylla en rättslig förpliktelse i Bokföringslagen att spara bokföringsunderlag och i vissa fall även för att kunna uppfylla ett avtal om betalning mellan oss.

Vi kan komma att diarieföra handlingar som inkommer till eller upprättas hos oss.

Dina personuppgifter kan även komma att lämnas ut i enlighet med den inomkyrkliga offentlighetsprincipen, vilket framgår av 11 § Lagen om Svenska kyrkan.

Vilka personuppgifter behandlar vi?
Vi behandlar ditt namn, telefonnummer och eventuellt meddelande du skrivit in när du betalat.

Hur länge behandlar vi personuppgifterna?
Uppgifter om betalningen sparas i 7 år efter räkenskapsårets slut med stöd av Bokföringslagen.

Vilka rättigheter har du?
Bollebygds pastorat ansvarar för hanteringen av dina personuppgifter. För information om dina rättigheter enligt dataskyddsförordningen, se startsidan för denna integritetspolicy.

 

Där hittar du även kontaktuppgifter till oss och vårt dataskyddsombud.