Interiör vid riddardubbning.
Foto: Camilla Arvidsson

Riddarskola

Riddarskolan är en metod att tillsammans med elever få arbeta praktiskt, samt att reflektera över begrepp inom områdena: människosyn, etik, och självkänsla. Riddarskolan vill också stärka elevernas förmåga till självkännedom och empati.

I Boden har vi arbetat med riddarskolan sedan vårterminen 2006 och har ett gott samarbete med alla skolor kring detta. Varje termin träffar vi ungefär 8 klasser från olika skolor och det är också ett arbete som innefattar flera skolämnen i de praktiska momenten.

Själva riddarskolan går till så här:

  • Introduktion för elever respektive föräldrar ca en vecka före riddarskolans start.
  • Fem tillfällen eller pass ingår i riddarskolan. Passen är upplagda kring fem "stenar" med olika inriktning utifrån ett tema. Praktiska övningar varvas med samtal och reflektion. Träffarna sker ungefär varannan vecka på skolan eller i kyrkan.
  • Mellan träffarna fortsätter klasserna att arbeta med temat i skolan, främst genom samtal. Alla elever ska göra en egen riddarsköld och skriva sin egen riddarlegend.
  • Avslutning sker i form av en riddardubbning förlagd kvällstid på lämplig plats dit även föräldrar och syskon inbjuds.
  • Målgrupp: Årskurs 4

Mer information än detta kan inte lämnas eftersom riddarskolan också bygger på att innehållet hålls hemligt för de blivande eleverna i riddarskolan.

Kontaktperson: Anna Karlsson, 0921-775 31