Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Prata med oss

Riddarskola

Riddarskolan är en metod att tillsammans med elever få arbeta praktiskt, samt att reflektera över begrepp inom områdena: människosyn, etik, och självkänsla. Riddarskolan vill också stärka elevernas förmåga till självkännedom och empati.

I Boden har vi arbetat med riddarskolan sedan vårterminen 2006 och har ett gott samarbete med alla skolor kring detta. Varje termin träffar vi ungefär 8 klasser från olika skolor och det är också ett arbete som innefattar flera skolämnen i de praktiska momenten.

Själva riddarskolan går till så här:

  • Introduktion för elever respektive föräldrar ca en vecka före riddarskolans start.
  • Fem tillfällen eller pass ingår i riddarskolan. Passen är upplagda kring fem "stenar" med olika inriktning utifrån ett tema. Praktiska övningar varvas med samtal och reflektion. Träffarna sker ungefär varannan vecka på skolan eller i kyrkan.
  • Mellan träffarna fortsätter klasserna att arbeta med temat i skolan, främst genom samtal. Alla elever ska göra en egen riddarsköld och skriva sin egen riddarlegend.
  • Avslutning sker i form av en riddardubbning förlagd kvällstid på lämplig plats dit även föräldrar och syskon inbjuds.
  • Målgrupp: Årskurs 4

Mer information än detta kan inte lämnas eftersom riddarskolan också bygger på att innehållet hålls hemligt för de blivande eleverna i riddarskolan.

Kontaktperson: Anna Karlsson, 0921-775 31