Vattendroppe når vattenyta.
Foto: Gustaf Hellsing

Nöddop - Dop i krissituation

När det inte längre finns tid att vänta på en präst.

Ibland föds barn under mycket dramatiska omständigheter och det kan finnas en osäkerhet huruvida barnet ska överleva eller inte. Om man i en sådan situation inte vågar vänta på en präst har var och en som själv är döpt möjlighet att döpa barnet. Det kallades förr ”nöddop”, men heter idag ”dop i krissituation”.

Dopet går till så att den som döper berör barnet med vatten tre gånger och säger: "Jag döper dig i Faderns, Sonens och den helige Andes namn. Amen."

Kontakta sedan församlingsexpeditionen, 0921-775 00, och meddela att nöddop har skett. Det gäller både om barnet överlever eller inte.