Allhelgona på kyrkogård i Solna. Gravar och tända ljus bland gravstenar.
Foto: Johannes Frandsen /Ikon

Allhelgona 2020

Under allhelgonahelgen, 30 oktober - 1 november, är traditionen att tända ljus på gravarna och gå till kyrkan extra stark. Här hittar du information om allhelgonahelgen i Svenska kyrkan i Boden.

Överluleå kyrka

FREDAG           

13.00-17.00 Öppet för ljuständning, fika och samtal

13.00-14.00 Stilla musik
Niklas Thornéus

15.00-16.00 Stilla musik
Julia Magnusson

LÖRDAG           

11.00-12.00 Gudstjänst i allhelgonatid - ”Musik till tröst” 
Rörvikskyrkans kammarorkester, Lennart Åström, Kjell Sandberg

14.00-16.30 Öppet för ljuständning, fika och samtal

SÖNDAG          

11.00-12.00 Gudstjänst i allhelgonatid – ”Mässa i stillhet”
Hans Johansson, Lena Stenlund

16.00-17.00 Gudstjänst i allhelgonatid – ”Böner av ljus”
Överluleå kyrkokör, Nina Sandell - violin, Lennart Åström, Lena Stenlund

Lundagårds kyrkogårds kapell 

FREDAG

13.00-17.00 Öppet för ljuständning, fika och samtal

LÖRDAG

13.00-17.00 Öppet för ljuständning, fika och samtal

15.00-15.30 Andakt i allhelgonatid
Monika Jonasson - cello, Annika Berglund, Lena Stenlund

Skogskyrkogårdens kapell

FREDAG

13.00-17.00 Öppet för ljuständning, fika och samtal
Lek- och pysselhörna för barnen.

LÖRDAG

13.00-17.00 Öppet för ljuständning, fika och samtal
Personal från kyrkogården finns också på plats för att besvara frågor kring gravar och gravskötsel.                         

13.00-15.00 Barnens allhelgona
Vi läser sagor, funderar kring livet och döden, pysslar och fikar.
Carina Westbrandt, Anna Ahlström Nilsson

17.00-17.30 Andakt i allhelgonatid
Julia Henriksson - sång, Anna Ahlström Nilsson, Andreas Printz

Gunnarsbyns kyrka

LÖRDAG

14.00-17.00 Öppet för ljuständning, fika och samtal

18.00-19.00 Minnesgudstjänst
Med ljuständning till minne av de som har avlidit under året.
Eleanor Harlin Siurumaa – sång, Anders Stenman, Lena Engvall

Söndag

16.00-17.00 Mässa i Gunnarsbyns kyrka
Anders Stenman, Lena Engvall

Edefors kyrka

LÖRDAG           

16.00-17.00 Minnesgudstjänst
Tommy Persson, Julia Magnusson

18.00-19.00 Minnesgudstjänst
Tommy Persson, Julia Magnusson

SÖNDAG          

18.00-19.00 Musikgudstjänst - ”Musik till tröst”
Sofia Breidenskog-Mikko - violin, Kyrkokören under ledning av Julia Magnusson, Tommy Persson.

Mariakyrkan, Sävast

LÖRDAG           

13.00-16.00 Öppet för ljuständning, fika och samtal

SÖNDAG          

10.00-11.00 Gudstjänst i allhelgonatid
Victoria Svärd Wärme, Andreas Printz, Annika Berglund

Rörvikskyrkan

LÖRDAG           

18.00-19.00 Konsert ”Till himmelen med lovsång” i Rörvikskyrkan
Anna Karin Liljestrand – sång, Rune Westerlund – kontrabas, Kjell Sandberg - orgel, piano

SÖNDAG          

10.00-11.00 Gudstjänst med nattvard i Rörvikskyrkan
Samuel Folkesten, Kjell Sandberg

13.00-14.00 Sunday Service with Holy Communion
Samuel Folkesten, Kjell Sandberg

 

Digitalt via facebook och webb

LÖRDAG

17.00-18.00 Andakt med ljuständning
Monika Jonasson - cello, Lennart Åström, Annika Berglund

SÖNDAG          

16.00-17.00 Gudstjänst i allhelgonatid – ”Böner av ljus”
Överluleå kyrkokör, Nina Sandell - violin, Lennart Åström, Lena Stenlund