Bröllop

Bröllop/Vigsel

Liten pojke överlämnar ring på bröllop.

Bröllop

Planerar du och din partner att gifta er? I kyrkan får ni ett välsignat bröllop. Vi berättar om vigselgudstjänsten och hur ni bokar präst och kyrka. Och lite tips om annat att tänka på också.

Att "gå till prästen",

att inför Gud och i en församlings närvaro lova varandra kärlek och ett liv tillsammans hör till livets verkliga stora ögonblick.
Men inför det här ögonblicket, liksom varje annat stort ögonblick i livet, kan man känna sig en smula vilsen. Det är så lite man vet och så mycket man undrar över. Och det är just för att möta Era frågor som det här häftet har blivit till. Vad vi helt enkelt har försökt göra är att beskriva hur en vigsel går till, vad den innebär och hur vi gör här i Bjuvs pastorat.

Hindersprövning

Innan man får vigas måste man ta ut en så kallad hindersprövning. Hindersprövningen är ett vigseltillstånd och utfärdas av den lokala skattemyndigheten och gäller i fyra månader. De blanketter man får efter hindersprövningen lämnas i god tid innan vigseln till prästen.

Vigselblankett

Om vigseln skall äga rum i annan församling än den församling där bruden hör hemma skall denna församling utfärda en vigselblankett. Vigselblanketten är till för att vigseln skall antecknas i kyrkans böcker och rätt ställe för en sådan anteckning är den församling där bruden är folkbokförd.

Beställning av vigsel

Ring expeditionen 042- 856 50 kl.  10-12, 13-14 eller maila till Bjuvs församling

  Vi har vigsel i våra fyra kyrkor Bjuv, Norra Vram, Billesholm och Risekatslösa och våra fasta vigseltider är lördagar kl 11, 13 & 15. Att vi har valt fasta vigseltider är för att så många som möjligt skall få sina önskemål tillfredsställda.

Utsmyckning

Vid vigseln är det ljus och blommor på altaret, övrig utsmyckning av kyrkan ansvarar brudparet och brudparets anhöriga själv för - och ofta i samråd med vaktmästaren.

Placeringen i kyrkan

Enligt gammal tradition är kyrkan södra sida (höger, sett nedifrån) mannens sida och den norra kvinnans. Gemensamma vänner placeras på ömse sidor och på lämpligt sätt.

Fotografering

Fotografering och videoupptagning av vigselakten sker alltid i samråd med prästen. Det är viktigt att bevara gudstjänsten atmosfär och därför inte avbryta för mycket med fotografering.

Musik

I vigselakten ingår två spelade musikstycken (ingångs- och utgångsmusik) samt två, alternativt tre, psalmer. Övrig musik, som sångsolon etc, bekostas av brudparet. Dock är det så att även valet av sådan extra musik alltid skall ske i samråd med prästen.

Vigselakten

Efter klockringningen tågar brudparet under ingångsmusiken tillsammans in i kyrkan. Bruden vid brudgummens vänstra sida. Församlingen står upp. Denna tradition är den urgamla svenska och bygger på att det är två jämlikar som inför Gud skall bekräfta sitt beslut att leva sitt liv tillsammans. I brudföljet kan brudnäbb(ar), tärna och marskalk ingå om man så önskar. Före brudparet går brudnäbbarna.  De är barn upp till och med ungefär tio års ålder och är ofta på något sätt släktrelaterade till brud och brudgum. Vad man kanske skall tänka på i valet av brudnäbbar är att de skall vara så mogna att de kan klara sig själva, utan ingripanden från brudpar eller övrig uppvaktning. Bakom brudparet går den egentliga uppvaktningen. Bakom bruden hennes tärna eller tärnor och bakom brudgummens hans marskalk eller marskalkar. Tärnorna och marskalkarna väljs bland brudparets vänner och släktingar. 
När brudföljet har kommit fram till knäfallet börjar den egentliga vigselgudstjänsten. 
Vigselgudstjänsten består av följande delar:
Lovprisning
Inledningsord
Bibelläsning
Frågorna
Bön över ringarna
Löftena och ringväxlingen
Tillkännagivandet
Förbön
Herrens bön
Välsignelsen
När det gäller dessa delar, liksom när det gäller vilka psalmer man skall sjunga, finns olika alternativ och detta brukar man samtala om med vigselprästen vid  vigselsamtalet.
Vigseln avslutas med utgångsmusik. Under denna tågar brudföljet ut ur kyrkan. Denna gången går bruden vid brudgummens högra sida. Församlingen står upp och följer efter brudparet ut ur kyrkan. Kyrkan töms framifrån. På kyrkbacken stannar brudföljet upp och tar emot anhörigas och vänners hyllning.

Vi hoppas att det som vi har skrivit här har hjälpt er i era funderingar inför er vigsel. Välkommen att höra av er.