Konfirmation i Bjursås församling

Om livet, tvivel, kärlek, hopp och tro

Alla borde konfirmera sig!

Konfirmand 2015

Bjursås och Grycksbo församling har en gemensam konfirmationsgrupp.

Gruppen träffas varannan vecka efter skolan samt några helger under året i Bjursås och Grycksbo.

Konfirmation: Söndag 25 april 2021

Ledare/kontaktpersoner:
Lennart Pettersson, präst i Bjursås lennart.k.pettersson@svenskakyrkan.se
Tel 023-6692365
Chatrin Björklund, pedagog i Grycksbo chatrin.bjorklund@svenskakyrkan.s
Tel 070-7930814

Jag vill säga ett stort tack till våra engagerade ledare. Ni vet vad ni pratar om, och det är viktiga saker. Ni har gjort Jesus och Gud intressanta och det var roligt när ni dansade med oss på discot!

Konfirmand 2016

För mig betydde konfirmationen mycket: nya vänner, nya tankar och nya känslor. Till exempel ska jag ibland bara släppa taget om saker, låta det rinna av och bara ta det lugnt. Andas en stund.

Konfirmand 2015

Under konfirmationen lärde jag mig hur jag ska tänka för att bli mer positiv

Konfirmand 2014

Citaten är hämtade från olika utvärderingar som gjorts under åren.