Ormbunke som spirar
Foto: A Nonnemark

Ett hållbart liv

Allt du gör - ger avtryck på något annat ställe

Björklinge pastorat arbetar för hållbarhet

Det innebär allt ifrån källsortering till en hälsosam livsstil

Det handlar om att ta hand om både vår miljö som vi har fått som gåva och våra kroppar. På denna sida kommer du att kunna hitta tips på hur du själv kan verka för ett hållbart liv och lite information om vad vi gör i församlingarna.

Detta gör vi: 

Källsortering

Vi är igång och det fungerar allt bättre. I församlingshemmet och på pastorsexpeditionen finns behållare för de flesta sakerna. Ibland är det svårt att veta vad man ska lägga var. Vi hjälps åt att komma med tips.

Utskrifter

Vi ser till att standardinställningen på våra datorer är för svartvit och dubbelsidig utskrift samt att vi tänker till lite extra: behöver detta skrivas ut? Hur många kopior är rimligt? Agendor ska vi inte behöva skriva ut så ofta längre utan använda de som finns uppkopierade i våra kyrkor eller använda dator och projektor för att visa psalmer och gudstjänstordning.

Cykel och samåkning

Vi har en tjänstecykel som kan användas att ta sig till närliggande platser samt så långt det är möjligt satsa på samåkning.

Gäster

Vi har under terminernas gång haft olika gästföreläsare på temat hållbarhet bl.a. har Pär Holmberg varit här.  Anna Hjerne, informatör på Uppsala vatten och Avlopp var här och pratade om sopsortering.

Fairtrade och ekologiskt

Vi vill sälja fairtradevaror vid vissa tillfällen under året t ex inför jul, under sommarcaféet för att visa att det finns och för att underlätta för folk att hitta varor. Vi köper in kontinuerligt rättvisemärkt och ekologiskt fika till våra verksamheter. Det är också ett perspektiv som får prägla vårt tänk när det gäller inköp och undervisning i våra verksamheter.

Miljögudstjänst

Söndag 21 september 2014 hade vi en gudstjänst med efterföljande studiebesök på Björklinges återvinningsgård. 13 september 2015 en mässa där Örjan Englund medverkade med sång och musik.

Friskvård

Vår egen hållbarhet. Vi började bra förra våren med att prata om friskvård och inspireras. Vi hoppas att det kan fortsätta! Vi hade bl.a. "Hela Dig" dagar och kontinuerligt varje onsdag har vi samtal och bön för personalen på pastorsexpeditionen.

Annat ...

Vi köper olika sorters miljömärkta pennset.
Sommartid odlar vi blommor i prästgårdsparken för altarblommor.

Läs mer om klimat och hållbar utveckling!

Klicka här för att komma till svenskakyrkan.se/klimat

 

Klicka på länkarna nedan för sorteringstips

 

Sopsortera för Guds skull!

Uppsala Vatten

Sopor.nu

ftiab.se

Återvinningsbart.se

 

Sortera rätt med mobilens hjälp!

Med suez mobilapp ”Källsortera” är det lätt att sortera rätt.
Ladda ner appen gratis i din appbutik.
Klicka här för att komma till suez.se

Vilda växter

Många av de växter vi idag kallar ogräs betraktades förr i tiden som basföda - och det vi köper i affären finns ofta vilt i naturen. Klicka här för vilda recept