Foto: V Zander

Dop

Dopgudstjänsten är en del av kyrkans stora uppdrag.

Ända sedan Jesu tid har människor låtit döpa sig. Förutom att vara en möjlighet för släkten att samlas och dela tacksamheten och glädjen över livet så är dopet också framförallt ett tecken på Guds närvaro hos varje människa och om varje människas unika värde.

I dopet ger man barnet eller den vuxne som döps möjligheten att få del av en större gemenskap, med Gud och en församling. Dopet är ett löfte om befrielse och beskydd. Man tackar Gud för det under som det nyfödda barnet är. Dopet är kravlöst, barnet behöver inget prestera utan är en gåva från Gud. Genom dopet blir den som döps också medlem i Svenska Kyrkan.

Även vuxna kan döpas

Ofta förknippas dopet med små barn. Men människor i alla åldrar kan döpas.

De äldre får då en kortare undervisning, ofta i samband med en konfirmation. Det finns ingen åldersgräns för dop. Några vill döpa sina barn så tidigt som möjligt andra vill låta barnen välja själva och väntar ofta till konfirmationen eller tills ett syskon döps.

Söndagens gudstjänst

Det finaste och festligaste tillfället för ett dop är i söndagens gudstjänst. Där ramas dopgudstjänsten in i församlingens firande i stort och många kan vara med och dela glädjen. Detta rekommenderar vi! Det går även att ha en egen dopgudstjänst.

Hur kan en dopgudstjänst se ut?

En dopgudstjänst i Svenska Kyrkans ordning ser ut som följande Inom denna ram kan man bygga ut med egna önskemål i samråd med prästen:

Psalm
Inledningsord
Tackbön
Evangeliet om Jesus och barnen (Mark 10:13-16)
Befrielsebönen
Bibelläsning
Psalm
Dopbön (när vatten har hällts i dopfunten)
Trosbekännelsen
Dophandlingen
Välkomnande
Förbön
Vår Fader
Välsignelsen
Psalm

Fadderuppdraget

Det är en mycket gammal sed att låta någon eller några närstående få bli fadder/gudförälder till den som döps.
Det är ett hedersuppdrag. Att vara fadder eller gudförälder som det också kallas, är ett livslångt uppdrag. Det är samtidigt ett uppdrag som du själv fyller med innehåll. Det kan handla om att vara en vuxen förebild, någon som bryr sig, som finns där om man behöver prata. Faddern tar på sig uppgiften att på alla sätt stödja och hjälpa sitt fadderbarn.

Den som blir fadder skall själv vara döpt. Det finns inget formellt krav på att han/hon ska tillhöra Svenska kyrkan eller vara aktivt troende, men en fadder ska vilja delta i barnets kristna fostran.

Bokning

För att boka en dopgudstjänst kan du ringa pastorsexpeditionen på telefonnummer 018-37 72 10. Då får du också all nödvändig information. Några veckor innan dopdagen hör någon av församlingarnas präster av sig för ett samtal inför dopet. För att få tips om psalmer och sånger kan man ringa någon av församlingens musiker eller samtala med prästen vid dopsamtalet. Dopdräkter/klänningar finns att låna.