Foto: A Nonnemark

Begravning

Det är viktigt att ta farväl

Hur gör jag inför en begravning?

Den första kontakten

Den första kontakten med församlingen inför en begravning sköts ofta genom en begravningsbyrå. Du kan också kontakta vår pastorsexpedition genom ett personligt besök eller på telefon.

Välkommen att kontakta oss!

Pastorsexpedition är öppen:
Tisdag och onsdag 9.00-12.00, torsdag 13.00-16.00
OBS! Torsdag före helgdag 9.00-12.00!

Tel: 018-37 72 10
E-post till Björklinge pastorat

Besöksadress/Postadress:
Björklinge, Skuttunge och Viksta församlingar
Nybyvägen 2
743 63 BJÖRKLINGE

Vad händer sedan?

Prästen kommer att kontakta de anhöriga en tid innan begravningsgudstjänsten för att komma överens om ett personligt möte.

Får man ha egna önskemål på en begravning?

Ja, det får man.

Anhöriga och präst utformar tillsammans begravningen och pratar om den avlidne men även om praktiska saker rörande själva gudstjänsten – om det finns något speciellt önskemål? Något som var personligt för den avlidne? Ska någon hålla tal eller sjunga? Vilka psalmer?

De anhöriga inbjuds till tacksägelse en söndag där den avlidnes namn läses upp i kyrkan, ett ljus tänds och kyrkans klocka ringer.

Musik vid begravning

Levande musik, dvs sådant som spelas på plats är alltid att föredra då det låter mycket bättre än inspelad musik. Däremot är det möjligt att spela CD om det finns särskilda skäl t.ex. att det var hans/hennes älsklingsmusik. Bra och goda förslag på sånger, psalmer och musikstycken kan ni få av någon av församlingarnas musiker.

Vilket stöd kan jag som anhörig få?

En tid efter dödsfallet kan det finnas ett behov av att tala om sorgen. Du som anhörig inbjuds till sorgegrupp. Det går också bra att säga till om ett enskilt samtal.

Bårtäcke

Med ett bårtäcke kan man välja en enklare kista. Bårtäcke går att kombinera med traditionell blomdekoration. Församlingens bårtäcke lånas ut kostnadsfritt vid begravningar i kyrkan.

Församlingens bårtäcke är vävt av Barbro Eriksson, Björklinge

Särskilt ombud i begravningsfrågor

Begravningsverksamheten Lst beslut 2000-02-17.
Länsstyrelsen förordnar med stöd av 10 kap 1 § begravningslagen (1990:1144) särskilt ombud med uppgift att följa begravningsverksamheten i församlingarna som är huvudmän för begravningsverksamheten inom Uppsala kommun.

Kontakt:
Inger Söderberg, begravningsombud
0706-88 47 01, 018-13 73 24
ingsod@gmail.com