Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Svenska Victoriaförsamlingen

Svenska kyrkan i Berlin

Svenska Victoriaförsamlingen i Berlin är för öppna hjärtan, öppna sinnen och öppna armar. Här råder alla människors lika värde oavsett kön, ålder, språk, nationalitet eller sexualitet. Vi är en plats där gammalt och nytt möts, där tro och liv får växa. Vår tro grundas i Jesus Kristus som gav oss riktlinjer för våra liv.

Svenska kyrkan i Berlin

Svenska Victoriaförsamlingen i Berlin