Svenska kyrkan i Berlin

Prata med oss

Kontakt

Svenska kyrkan i Berlin Besöksadress: Schwedische Kirche, Landhausstrasse 26-28, DE-10717 Berlin Telefon: +49(30)8649590 E-post till Svenska kyrkan i Berlin

Jourhavande präst

Kyrkan kan hjälpa dig. Akut samtals- och krisstöd.

Gudstjänst

Söndagar klockan 11:00 och Onsdagar klockan 18:00 Våra gudstjänster är öppna för alla!


Läs om söndagen som kommer

Grusväg som slingrar sig genom sommargrön skog.
Bild: Linda Mickelsson/Ikon

Kyrkan har skapat en egen kalender, kyrkoåret. Den handlar bland annat om Jesus liv. Varje söndag och helgdag under kyrkoåret har sitt namn, sitt tema och sina bibeltexter.
Här kan du läsa den kommande söndagens bibeltexter. 

Vi vill vara en församling som finns med i livets alla skiften. Dop, konfirmation, vigsel och begravning är självklara delar av vår verksamhet.

Svenska Victoriaförsamlingen i Berlin

Stöd kampEN mot svält i Afrika

Bild: Jeffrey /ACT/Ikon

Den pågående svältkatastrofen i Afrika är enligt FN den värsta humanitära krisen sedan andra världskriget. Ofattbara 20 miljoner människor i bland annat Sydsudan, Etiopien, Nigeria och Somalia är drabbade av hungersnöd och befinner sig snart i svält.
Människor dör redan av brist på mat och vatten. Behoven är enorma och Svenska kyrkan finns på plats genom lokala partners i bland annat Somalia, Etiopien, Nigeria och Sydsudan.
Din gåva behövs!
Svår torka de senaste åren har gjort att boskap har dött, skördar förstörts och bristen på vatten är nu akut. Läget förvärras ytterligare av att det pågår stridigheter och konflikt i
flera av de drabbade länderna. Att säkra tillgången på mat och vatten är en fråga om liv eller död för miljontals människor.
Vi vädjar om kollekt till Svenska kyrkans internationella arbete för människor som drabbats av svält i Afrika.
Gåvorna används bland annat till:
*Rent dricksvatten till människor och boskap
*Uppbyggnad av vattenförsörjningssystem
*Utdelning av hygienkit och informationskampanj för att hindra sjukdomsspridning
*Försörjningsstöd - pengar så att familjer kan köpa mat
*Psykosocialt stöd och utbildning av lokal personal för att stötta dem som exempelvis förlorat familjemedlemmar i svält.

Vill du ge en gåva?
Märk din inbetalning med Katastrofprojekt K251
Betalning från Tyskland:
Svenska kyrkan Internationellt arbete
SWIFT/BIC: NDEASESS,
IBAN: SE32 9500 0099 6042 0900 1223

Stöd människors kamp mot svält i Afrika genom Svenska kyrkan

500 år av reformation

Konstnär: Kent Wisti Bild: Kristina Strand Larsson /Ikon

Ordet reformation är dubbeltydigt. Dels handlar det om att återge något dess ursprungliga form, dels handlar det om att omforma kyrkan. Här på svenskakyrkan.se kan du läsa om reformationen, om hur den påverkar Svenska kyrkans tro och hur den förändrat kyrkan och samhället. Finns det något i det lutherska arvet som vi behöver göra upp med?

Texterna är nyskrivna av sex teologer och författare inför 2017 då vi uppmärksammar att det är 500 år sedan reformationen inleddes. Läs gärna tillsammans med andra och samtala om hur, eller om, reformationen och Martin Luthers tankar påverkar ditt liv, din tro och samhället. Ta gärna hjälp av frågorna längst ner i varje text.

Prästen och konstnären Kent Wisti har illustrerat.

500 år av reformation - Vem var Martin Luther? Vad var han så arg på? Och vad hände när han spikade upp sina 95 teser? Martin Luther inledde reformationen för 500 år sedan. Den förändrade både kyrkan och samhället på sin tid, och gör det fortfarande.

Våra oblater är glutenfria och vårt nattvardsvin är alkoholfritt.