Foto: Per Gustafsson

Välkommen på gudstjänst

Läs igenom de nya 3G-reglerna innan du kommer hit

Välkommen att titta på de livestreamade gudstjänsterna på utsatt tid, eller i efterhand, då de ligger kvar i ca 4 veckor på Youtube och på Facebook. Du är också välkommen att fira med oss på plats.

SÅ HÄR FIRAR VI GUDSTJÄNST I DESSA TIDER

Vårt mål är att fira mässan ute men vid regn kommer vi fira mässan inomhus.

Detta gäller när vi firar mässa inomhus: Alla är välkomna. Personer som är vaccinerade, testade negativt eller tillfrisknade (”3G”) kan sitta med mindre avstånd än om du inte är det. Detta gör det möjligt att fylla kyrkan med fler personer än tidigare. Om du inte är 3G eller vill sitta med större avstånd kommer ett begränsat antal platser erbjudas i kyrkan för detta. Mässan livesänds i församlingssalen där du kan sitta med större avstånd. Möjligheten att gå upp i kyrkan och ta emot nattvarden kommer självklart finnas för alla oavsett vilket rum du sitter i.

Alla måste ha munskydd inomhus när du inte sitter på din plats. Under psalmsång eller annan gemensam sång måste alla ha munskydd på sig.

Vid kyrkkaffet gäller 3G vid fika inomhus. Plats utomhus finns alltid!

onsdag den 15 september kl. 18 Veckomässa i kyrkan

söndag den 19 september kl. 11 Högmässa i parken eller i kyrkan. Efteråt hålls ett föredrag av Fredrik Santell om ”Svenska Victoriaförsamlingen - en av de sju ursprungliga utlandsgförsamlingarna”. Kl. 14 är det kräftskiva.

onsdag den 22 september kl. 18 Veckomässa i kyrkan.

söndag den 26 september kl. 11 Högmässa i parken eller i kyrkan. Predikan av Pamela Garpefors. Musik både med Sofia Falk och av gästande musikerna Anders Grop på kontrabas och Christine Balig på saxofon och sång. De spelar ”spirituals”.

onsdag den 29 september kl. 18 Veckomässa i kyrkan.

söndag den 3 oktober kl. 11 Högmässa i kyrkan. Efterföljande Insamlingskonsert för församlingen i kyrkan kl. 13 med Nils Hübinette (piano och sång) och Carmen Boatella Benítez-Donoso (sång). 3G-regler gäller på konserten. 

På onsdagar firar vi generellt mässa i kyrksalen eftersom antalet besökare tillåter detta, oavsett vaccinationsstatus. Alla besökare på inomhusgudstjänster behöver ange sina kontaktuppgifter för eventuell smittspårning. Denna information används endast i fall av smitta och förstörs efter 4 veckor.

 -Vi kommer att filma söndagsgudstjänsterna och livesända på Youtube för den som inte vill, kan eller bör komma hit till kyrkan. 
Vid gudstjänster utomhus behöver vi inte samla in kontaktuppgifter - detta gäller endast för gudstjänster inomhus.