Foto: Kaffeebart / Unsplash

Dina personuppgifter

Det är viktigt att du känner dig trygg med hur Begravningsverksamheten i Järfälla hanterar dina personuppgifter.

Vi skyddar den information som du anförtror oss med, samt följer de lagar och regler som finns för att skydda din integritet. Du har enligt den nya Dataskyddsförordningen, som också kallas GDPR (General Data Protection Regulation) rätt att få ett utdrag av dina personuppgifter samt information om hur vi behandlar dem. Den nya förordningen gäller i hela EU och syftar till att stärka skyddet för den enskilda individen vid behandling av personuppgifter.

Vi värnar om din personliga integritet och kommer fortsatt att hålla en hög skyddsnivå för dina personuppgifter. 

Läs mer om hur vi hanterar dina personuppgifter på Järfälla församlings hemsida

Hör av dig till jarfalla.begravning@svenskakyrkan.se om du har några frågor med anledning av detta, eller om du har några invändningar mot vår behandling av dina personuppgifter.