Hantering av personuppgifter

Vi skyddar den information du anförtror oss med.

Information om personuppgiftsincident

Svenska kyrkan vill informera dig om en personuppgiftsincident som skedde i samband med cyberangreppet mot kyrkan i november 2023. Syftet är att berätta vad som hänt, vad det innebär och vilka åtgärder kyrkan vidtagit. 
Om du har frågor om behandlingen av dina personuppgifter i Järfälla församling är du välkommen att kontakta vårt dataskyddsombud.

Det är viktigt att du känner dig trygg med hur Svenska kyrkan hanterar dina personuppgifter. Järfälla församling skyddar den information som du anförtror oss med, samt följer de lagar och regler som finns för att skydda din integritet. Du har enligt den nya Dataskyddsförordningen, som också kallas GDPR (General Data Protection Regulation) rätt att få ett utdrag av dina personuppgifter samt information om hur vi behandlar dem. Den nya förordningen gäller i hela EU och syftar till att stärka skyddet för den enskilda individen vid behandling av personuppgifter.

GDPR har inte medfört någon märkbar skillnad för dig som är medlem i Svenska kyrkan. Församlingen värnar redan om din personliga integritet och kommer fortsatt att hålla en hög skyddsnivå för dina personuppgifter.

Integritetspolicy för Järfälla församling (pdf)

Läs mer om hur Svenska kyrkan behandlar dina personuppgifter (öppnas i nytt webbfönster)

Läs mer om GDPR hos datainspektionen (öppnas i nytt webbfönster)

Hör av dig till vårt dataskyddsombud (se nedan) om du har några frågor med anledning av detta, eller om du har några invändningar mot vår behandling av dina personuppgifter.

Dataskyddsombud

InTechrity / Erika Malmberg
dataskyddsombud@intechrity.se
072-549 64 34