Vigsel

Planerar ni ert bröllop? Då har ni en dag framför er som ger minnen för livet. Här berättar vi om vigselgudstjänsten och hur man bokar präst och kyrka.

Den kyrkliga vigseln präglas av tanken att äktenskapet är en Guds gåva och ett heligt förbund. Man uttrycker det med läsning av bibelord, brudparets löften inför Gud och i denna församlings närvaro, bönen över ringarna och välsignelsen över brudparet. Att vigas i kyrkan med bön och Guds välsignelse stärker gemenskapen och samhörigheten.

VIGSELSAMTAL

Det första steget mot er vigsel har ni redan tagit genom kontakt med församlingsexpeditionen där ni bokat tid för vigsel. Vanligtvis tar prästen kontakt med er i god tid före vigseln (ca 2 veckor) för att boka tid med er för vigselsamtal. Då samtalar ni kring vigselns innebörd och går igenom gudstjänstordningen.

Om ni bokat vigseln långt före vigseldatum och inte fått besked vilken präst eller kantor som tjänstgör, ring församlingsexpeditionen för besked.

HINDERSPRÖVNING

Hindersprövningen har tagit över lysningens juridiska betydelse. Den är till för att undersöka att det inte finns några hinder för äktenskapet. I hindersprövningen får man intyga att man inte är nära släkt, redan är gift eller registrerad partner med någon.

Hindersprövningen fylls i gemensamt och lämnas till skatteverket eller skickas in bevittnad av två andra personer. Om det inte finns några hinder för giftermål skickar skatteverket ut  "Intyg om hindersprövning" och "Intyg om vigsel". Hindersprövningsintyget gäller 4 månader. Beräkna därför tidpunkt för begäran m h t vigseldatum. Dessa intyg skall vara oss tillhanda senast fyra veckor före vigseln för att vara underlag till vigselbevis. Efter vigseln får paret vigselbevis eller utdrag ur vigselprotokollet. Vigselförrättaren underrättar sedan skatteverket om vigseln.

Anmälan om efternamn kan skickas in samtidigt som hindersprövningen, den kan även lämnas vid ett senare tillfälle direkt till vigselförrättaren, dock senast i samband med vigselceremonin.

Blankett om hindersprövning och anmälan om efternamn erhålls från Skatteverket.
Du kan också beställa en blankett via Skatteverkets webbplats:

Hindersprövning Skatteverket