Foto: Martina Slater

Kyrkogården i Barkåkra

I Barkåkra församling finns det två kyrkogårdar som är placerade på båda sidor om vägen.

NYA KYRKOGÅRDEN

Den nya kyrkogården är belägen mittemot kyrkan, på andra sidan gatan. Här finns kistgravar, urnlund, minneslund samt askgravlund.

Kistgravplatser är ytor avsedda för kistbegravning. Kistgravplatsen har gravrätt.  

Urnlunden, som invigdes 1987, kan erbjuda urngravplatser. Urngravplatsen har gravrätt.

Minneslunden, som togs i bruk 1987, är ett skötselfritt alternativ där askan grävs ner anonymt i gravfältet och där det finns en gemensam smyckningsplats. Minneslunden har inte gravrätt.

Askgravlunden, som anlades 2004, är ett skötselfritt alternativ utan minneslundens krav på anonymitet. Anhöriga deltar i gravsättningen och en bronsplatta med namnet på den gravsatta monteras på en gemensam minnessten. Smyckningsplatsen är gemensam. Askgravlunden har inte gravrätt.

GAMLA KYRKOGÅRDEN

Den gamla kyrkogården är belägen runt kyrkan där vi också finner de äldsta gravarna i församlingen. Här finns en urnlund samt kistgravar och urngravar i singel.
Kistgravplatser och urngravplatser har gravrätt.

Har du frågor om gravar och gravrätt, kontakta expeditionen.