Kontakta oss

PRÄSTER

Per  Gyllenör

Per Gyllenör

Barkåkra församling

Kyrkoherde

Hans Eriksson

Hans Eriksson

Barkåkra församling

Komminister

DIAKONER

Mats Bengtsson

Mats Bengtsson

Barkåkra församling

Diakon

Albin Bengtsson

Albin Bengtsson

Barkåkra församling

Diakoniassistent

KYRKOMUSIKER

Titti Ertsborn

Barkåkra församling

Kyrkomusiker

FÖRSAMLINGSPEDAGOG

Katarina Ahl

Barkåkra församling

Församlingspedadog

EXPEDITION

Peter Jonsson

Barkåkra församling

Kansli - expedition

Jeanette  Willes Nihlén

Jeanette Willes Nihlén

Barkåkra församling

Diakoniassistent/kanslist

Martina Slater

Barkåkra församling

Kommunikatör

EKONOMI

Helén Paulsson

Barkåkra församling

Kamrer

KYRKOGÅRDSFÖRVALTNINGEN

Mats Hultmark

Barkåkra församling

Kyrkogårdsföreståndare

Cecilia Svensson

Barkåkra församling

Kyrkovaktmästare

Johan Engström

Barkåkra församling

Kyrkovaktmästare

Cecilia Andersson

Barkåkra församling

Kyrkovaktmästare

Joachim Nilsson

Barkåkra församling

Kyrkovaktmästare

FÖRSAMLINGSVÄRDINNOR

Jessica Wehlin

Barkåkra församling

Församlingsvärdinna Vejbystrands och Barkåkras församlingshem

Eva Olsson

Barkåkra församling

Församlingsvärdinna Skäldervikens församlingshem