Kontakta oss

Öppettider expeditionen: Måndag till fredag 09.00-12.00 och 13.00-14.00.

PRÄSTER

DIAKONER

KYRKOMUSIKER

BARN, UNGDOM OCH FAMILJ

EXPEDITION

KOMMUNIKATION

EKONOMI

KYRKOGÅRDSFÖRVALTNINGEN

FÖRSAMLINGSVÄRDINNOR

ORGANISATION

Kyrkofullmäktige och Kyrkorådet i Barkåkra församling

Mer info här