Gudstjänsten

Det spelar ingen roll om du är troende, sökare eller tvivlare. Gudstjänsten är till för och öppen för alla som vill vara med.

GUDSTJÄNST I BARKÅKRA FÖRSAMLING

Gudstjänsten står i centrum i församlingens liv.
När vi firar gudstjänst möter vi Gud,
varandra och oss själva. Här hämtar vi kraft
och mod för att leva vårt liv.
Vi får möjlighet att känna gemenskap, glädje
och tacksamhet men också smärta och sorg.
Gudstjänsten hjälper oss att förhålla oss till livet.

Gudstjänsten är till för alla
Det spelar ingen roll om du är troende, sökare eller tvivlare.
Gudstjänsten är till för och öppen för alla som vill vara med.

Gudstjänst med mycket musik
Gemensamt för alla våra gudstjänster är att musiken
och sången får ta en stor plats.
Våra körer är mycket aktiva i gudstjänsterna.

Du får gärna delta aktivt i gudstjänsten
Det är viktigt att vi som firar gudstjänst tillsammans
känner gemenskap med varandra och med Gud.
I framtiden vill vi att många ska delta aktivt i gudstjänsten
för att få en större bredd.

Söndag
Söndagar kl.10.00 firar vi antingen mässa eller söndagsgudstjänst.
Första onsdagen i varje månad firar vi morgonmässa kl. 08.30.

 

HÄR HITTAR DU DIGITALA GUDSTJÄNSTER

KLICKA HÄR