Gudstjänster

Vi firar högmässa och gudstjänst med 8 besökare i kyrkan. Föranmälan krävs och görs till expeditionen, 0431-44 54 70. Vi kommer att livesända gudstjänsterna via facebook.

HÄR HITTAR DU DIGITALA GUDSTJÄNSTER

KLICKA HÄR

Nu skärps restriktionerna ytterligare när det gäller offentliga sammankomster. Dop, vigsel, gudstjänst och högmässa räknas som offentliga sammankomster. Det betyder att vi behöver ställa om för att följa restriktionen som lyder att max 8 personer exklusive personal får samlas vid de här tillfällena. Begravningar är ett undantag, här gäller istället 20 personer.

Alla våra övriga verksamheter är pausade sedan en tid tillbaka. Vi finns här för er och ni är välkomna att kontakta vår kyrkoherde, präst och våra diakoner om ni önskar få mer information eller samtala. Det är en prövande tid vi går igenom nu. Vi måste alla hjälpas åt för att bromsa spridningen av Covid-19. Tillsammans visar vi omtanke men håller avstånd!

GUDSTJÄNST I BARKÅKRA FÖRSAMLING

Gudstjänsten står i centrum i församlingens liv.
När vi firar gudstjänst möter vi Gud ,
varandra och oss själva. Här hämtar vi kraft
och mod för att leva vårt liv.
Vi får möjlighet att känna gemenskap, glädje
och tacksamhet men också smärta och sorg.
Gudstjänsten hjälper oss att förhålla oss till livet.

Gudstjänsten är till för alla
Det spelar ingen roll om du är troende, sökare eller tvivlare.
Gudstjänsten är till för och öppen för alla som vill vara med.

Gudstjänst med mycket musik
Gemensamt för alla våra gudstjänster är att musiken
och sången får ta en stor plats.
Våra körer är mycket aktiva i gudstjänsterna.

Du får gärna delta aktivt i gudstjänsten
Det är viktigt att vi som firar gudstjänst tillsammans
känner gemenskap med varandra och med Gud.
I framtiden vill vi att många ska delta aktivt i gudstjänsten
för att få en större bredd.

Söndag
Söndagar kl.10.00 firar vi antingen mässa eller söndagsgudstjänst.