Foto: Martina Slater

Församlingshemmen

Barkåkra församling har tre församlingshem: Barkåkras, Skäldervikens och Vejbystrands församlingshem.

BARKÅKRA FÖRSAMLINGSHEM

Barkåkra församlingshem, beläget mellan prästgård och kyrkan, är den naturliga platsen för bl.a. kyrkkaffe, församlingskvällar och uthyrning till dop- och begravningskaffe.

Församlingshemmet uppfördes under 1800-talets andra hälft och användes ursprungligen som komministerbostad. Det är numera en av de fastigheter inom församlingsgränsen som är k-märkt. Det blev renoverat invändigt under 2010. 

Församlingshemmet består av ett kök, en liten och en stor sal. 
Det rymmer max 60 personer.

Vid bokning av församlingshemmet, kontakta expeditionen,
tel. 0431-445470.

SKÄLDERVIKENS FÖRSAMLINGSHEM

Skäldervikens församlingshem är beläget vid torget i Skälderviken.

Då församlingen 1972 erbjöds att köpa fastigheten fanns det ett gammalt boningshus uppfört på tomten. Detta boningshus användes flitigt fram till 1987 som Kyrkans gård. Detta år revs det gamla huset och det nya församlingshemmet uppfördes på tomten.

De aktiviteter som nästan dagligen förekommer i lokalerna är lillkyrkis och viss diakonal verksamhet. Kvällstid tar barn-, ungdoms- och körverksamheten lokalerna i besittning för sin verksamhet.

Församlingshemmet rymmer max 60 personer.
Adressen är: Källvägen 4, 262 61 Ängelholm.

Vid bokning av församlingshemmet, kontakta expeditionen, tel. 0431-445470.

 VEJBYSTRANDS FÖRSAMLINGSHEM

Vejbystrands församlingshem uppfördes 1958 av en stiftelse som instiftats av den i Vejbystrands verksamma syföreningen. Invigning förrättades den 20 augusti samma år av biskop Nils Bolander.

Precis som i Skälderviken pågår nästan dagligen aktiviteter inom såväl lillkyrkis som den diakonala verksamheten. Kvällstid tar barn-, ungdoms- och körverksamheten lokalerna i besittning för sin verksamhet.

Församlingshemmet renoverades, byggdes om och återinvigdes den 26 september 2004.

Församlingshemmet rymmer max 60 personer.
Adressen är: Slottavägen 4, 266 52 Vejbystrand.

Vid bokning av församlingshemmet, kontakta expeditionen, tel. 0431-445470.

 

KONTAKTA OSS OM DU HAR FRÅGOR