Foto: Kristin Lidell/IKON

Dop

Vill du låta döpa ditt barn? Eller vill du själv bli döpt? Dopet är en fest då vi firar att den som döps blir en del i Guds stora familj – den världsvida kyrkan.

Dop sker vanligtvis i Barkåkra kyrka, men dop kan även ske på annan plats ex. Luntertuns kyrkoruin eller i hemmet. Dop i kyrkan sker i regel vid någon av våra söndagsgudstjänster  men det finns också möjlighet till dop vid särskilda dopgudstjänster, som äger rum på lördagar.

NÄR DU BESTÄMT ATT DITT BARN SKA DÖPAS

Kontakta församlingsexpeditionen, tel 0431 - 44 54 70 och boka doptid.
Omkring en vecka före dopet tar prästen kontakt för ett dopsamtal om
dopets betydelse och för mer praktisk information runt dopakten.

FADDRAR

Den som tar på sig ansvaret att vara fadder till ett barn skall stödja föräldrarna i barnets kristna fostran samt uppmuntra till att barnet konfirmeras. En fadder skall själv vara döpt, medlem av Svenska Kyrkan och bör även vara konfirmerad.

När ett barn döps blir det också medlem i Svenska Kyrkan. Den som inte döps som barn har alltid möjlighet att bli döpt oavsett ålder. Det är mycket vanligt att någon konfirmand döps under konfirmationstiden.

DOPKLÄNNING

Barkåkra församling har en dopklänning som kan användas vid dop.