Foto: Johannes Frandsen

Diakoni - för liv

Diakoniverksamheten vid Barkåkra församling arbetar inom olika områden som stöd för våra församlingsinvånare.

Själavård

Om du vill ha besök och/eller samtal/hjälp. Vi har även kontinuerlig kontakt med de personer som önskar besök under sin sjukdomsvistelse på  Viktoriagården, Sommarsol, KVS, Ängelholm lasarett samt i hemmet.

Kyrkans besöksgrupp/team

Träffas för inspiration, utbildning, förmedling av kontakter och handledning. Medlemmarna i Besöksgruppen gör regelbundna besök på Viktoriagården och KVS och till dem som så önskar. De hjälper även till vid andra församlingsaktiviteter
som Lill-Kyrkis, föräldra- och barngrupp samt vid gudstjänsterna på Viktoriagården och KVS.

Leva vidare-grupp

Att sörja är viktigt! Vi tar kontakt med dem som förlorat sin nära och kära samt erbjuder dem att vara med i en tidsbestämd samtalscirkel, ca 5 ggr, där vi på ett varsamt sätt samtalar kring liv, död och sorg. Vi stödjer och hjälper varandra att orka leva med sorgen i vardagen.

Sjung o va' gla' på Viktoriagården 
och SJUNG O LE' på KVS I VEJBYSTRAND

Sång och musik, prat och skoj: Många härliga ögonblick under en eftermiddag 1 gång/månad.

Vill du veta mer om vår diakoniverksamhet eller komma i kontakt med diakonerna?
Vår verksamhet just nu är anpassad efter Coronapandemin och de restriktioner som gäller i dagsläget. Ring oss gärna!

Mats Bengtsson

Mats Bengtsson

Barkåkra församling

Diakon

Jeanette  Willes Nihlén

Jeanette Willes Nihlén

Barkåkra församling

Diakoniassistent/kanslist

Albin Bengtsson

Albin Bengtsson

Barkåkra församling

Diakoniassistent