Diakoni

Diakoniverksamheten arbetar med omsorg för alla invånare i Barkåkra församling.

VAD ÄR DIAKONI?

Diakoni handlar om att se sin medmänniska. Det finns stunder när livet känns svårt och då finns vi här för dig. Du kan komma till oss om du känner dig ensam, har ett behov av att samtala, har problem med din ekonomi eller andra svårigheter. Vi samtalar om det som tynger dig.  

Diakoni är kyrkans uppdrag att möta människor i utsatta livssituationer och beskrivs ofta som kristen tro omsatt i handling. Alla möten ska präglas av delaktighet, respekt och ömsesidig solidaritet och alla i församlingen har del i det diakonala uppdraget.

VAD ÄR EN DIAKON?

En diakon är en person som har särskild utbildning i ett människovårdande yrke t ex beteendevetare, sjuksköterska eller liknande. Diakonen har ett särskild ansvar att leda, inspirera och utveckla församlingens diakonala uppdrag. 

Diakoner har gröna "frimärkesskjortor" tillsammans med ett diakonemblem. Korset i emblemet står för Kristus och tron. Duvan för den Helige Ande men även Noas duva som återvände med en olivkvist i munnen och tände hoppet om att ännu en gång få börja om. Ringen står för helheten, den världsvida gemenskapen och kärleken.

Själavårdande samtal

De flesta av oss känner någon gång i livet att vi behöver stöd och att få prata med någon utomstående. Hos oss kan du få samtal med diakon eller präst om livets svårigheter och glädjeämnen och allt där emellan.

Ideellt engagemang

Det är en del i att vara kyrka, människor som tar hand om varandra och är engagerade i varandra. I kyrkan kan alla som vill ta på sig olika uppdrag och engagera sig.

Ekonomiskt stöd

Du som lever i en utsatt ekonomisk situation kan få stöd och hjälp med att till exempel söka fonder eller praktisk hjälp med myndighetskontakter.