Ritningar på Lillåns nya församlingshem

Kolla in byggnaden från olika håll här!

Området i översikt
Fasaden mot söder
Fasad mot söder genomskärning
Bottenvåning
Fasad mot norr och väster
Övervåning