Foto: Albin Hillert

det här är vi

Medlemmarna utgör kittet i församlingen. Församlingsliv handlar om tron på Jesus Kristus, att fira gudstjänst, bedriva undervisning samt utöva diakoni och mission. I församlingen finns också alltid möjlighet till dop, konfirmation, vigsel och begravning. För att utföra allt arbete har vi, förutom alla ideella krafter, också en organisation av förtroendevalda och anställda. Så här ser vår organisation i Axbergs församling ut:

Bli medlem!

Fyll i och skriv ut blanketten här nedan. Skriv under med ditt namn, ort och datum och skicka in den till din församling per post, se adress:

Axbergs församling
Kyrkvägen 4B
70375 Örebro

Om du inte vet vilken församling du tillhör kan du hitta det här.

Dina uppgifter

Var vänlig markera de svar som är aktuella