Foto: Albin Hillert

det här är vi

Medlemmarna utgör kittet i församlingen. Församlingsliv handlar om tron på Jesus Kristus, att fira gudstjänst, bedriva undervisning samt utöva diakoni och mission. I församlingen finns också alltid möjlighet till dop, konfirmation, vigsel och begravning. För att utföra allt arbete har vi, förutom alla ideella krafter, också en organisation av förtroendevalda och anställda. Så här ser vår organisation i Axbergs församling ut:

Hovsta pastorat

Hovsta pastorat ligger i utkanten av Örebro och består av Axbergs och Glanshammars församlingar. Här kan du fira gudstjänst, konfirmera dig, gå på Öppen förskola, sjunga, sticka, samtala och mycket mer. Församlingen rymmer hela livet, välkommen som det passar dig!

Foto på röstkortskuvert. I bakgrunden ser man personer som köar.

Kyrkovalet - demokrati i kyrkan

Nästa kyrkoval äger rum 21 september 2025. Informationen på den här webbplatsen rör kyrkovalet 2021 och uppdateras fortlöpande.

Bebis leker med bubblor på aktivitet i kyrkan för föräldrar och barn.

Medlemskap

I Svenska kyrkan finns det plats för dig som tror – eller tvivlar. För dig som längtar efter rättvisa och en bättre värld, som vill sjunga i kör, som värnar våra kyrkobyggnader och kulturarvet och för dig som vill ha gemenskap.

Bli medlem!

Fyll i och skriv ut blanketten här nedan. Skriv under med ditt namn, ort och datum och skicka in den till din församling per post, se adress:

Axbergs församling
Kyrkvägen 4B
70375 Örebro

Om du inte vet vilken församling du tillhör kan du hitta det här.

Dina uppgifter

Var vänlig markera de svar som är aktuella