Två par händer som håller i varsin kopp och som håller varandra
Foto: Taylor Hernandez

Svenska kyrkans individ- och familjerådgivning

Drivs av Svenska kyrkan i Örebro genom Örebro pastorats åtta församlingar. Finns i Svenska kyrkans hus på Storgatan 27 B i centrala Örebro.

Samtal för par och familjer

Ni kan komma till oss när ni som par har behov av att utveckla er relation eller har hamnat i svårigheter. Vi tar också emot er när det är problem med andra nära relationer i eller utanför familjen. Familjerådgivning är en möjlig väg ut ur en kris.

Individuella samtal

Vi tar emot dig när du råkat i en personlig kris och behöver hjälp att bearbeta den. Vi erbjuder också unga vuxna psykoterapi. Ett möte med våra familjerådgivare kostar 100 kr per person och samtalstillfälle.

Kontakt

Ring Rådgivningsbyrån för att reda ut hur du bäst kan få hjälp på tfn 019-15 45 45. En telefonsvarare berättar om aktuella telefontider. Du kan också mejla oss på orebro.radgivningsbyra@svenskakyrkan.se

Läs mer om individ- och familjerådgivningen på deras hemsida