Två par händer som håller i varsin kopp och som håller varandra
Foto: Taylor Hernandez

Svenska kyrkans individ- och familjerådgivning

Axbergs församling har avtal med Svenska kyrkan individ- och familjerådgivning i Örebro

Svenska kyrkans individ- och familjerådgivning i Örebro erbjuder samtalsbehandling för par, familjer, samt krisbearbetande samtal för enskilda. Allt arbete har fokus på relationer.

All information du behöver hittar du på webbsidan:

www.svenskakyrkan.se/orebro/individ-och-familjeradgivning