Rådgivningsbyrån

Svenska kyrkans rådgivningsbyrå i Örebro erbjuder familjerådgivning och enskilda samtal.

Församlingarnas rådgivningsbyrå
SAMTAL FÖR PAR OCH FAMILJER
Ni kan komma till oss när ni som par har behov av att utveckla er relation eller har hamnat i svårigheter. Vi tar också emot er när det är problem med andra nära relationer i eller utanför familjen. Familjerådgivning är en möjlig väg ut ur en kris.

INDIVIDUELLA SAMTAL
Vi tar emot dig när du råkat i en personlig kris och behöver hjälp att bearbeta den. Vi erbjuder också unga vuxna psykoterapi. Ett möte med våra familjerådgivare kostar 100 kr per person och samtalstillfälle.

RING ELLER MEJLA FÖR ATT BOKA TID
Ta kontakt med oss på Rådgivningsbyrån för att reda ut hur du bäst kan få hjälp. Ring oss på tfn 019-15 45 45 för att boka tid. En telefonsvarare berättar om aktuella telefontider. Du kan också mejla oss på orebro.radgivningsbyra@svenskakyrkan.se