Foto: Margareta Wiklund

Pilgrimsgruppen

Pilgrimsgruppen i Hovsta pastorat anordnar kortare vandringar oftast i samband med gudstjänster men även längre pilgrimsvandringar med övernattning.

På en pilgrimsvandring vårdar du både kropp och själ. Samtidigt stillar du din nyfikenhet. Vem möter du bortom vägkröken, och inom dig?

Vad är en pilgrim

Ordet pilgrim kommer från latinets peregrinus som betyder främling. Som pilgrim ger du ger dig av från det hemvanda mot det okända. Du får ta emot nya erfarenheter, möten och insikter, ensam eller tillsammans med andra.

En pilgrim har både ett inre och ett yttre mål med sin vandring. De inre målen kan vara ökad självkännedom eller att känna frid och Guds närvaro. Det yttre målet är den fysiska plats där vandringen slutar.

Många som i dag kallar sig pilgrimer är historiskt intresserade av medeltidens helgon och vandrar i deras fotspår. Andra gör det för att deras tro innefattar vallfärder eller pilgrimsvandringar till heliga platser.

En pilgrimsvandring kan också vara ett tillfälligt avbrott i ett hektiskt liv. Oavsett vem du och varför du ger dig ut kan vandringen och mötena längs vägen bli en fin andlig upplevelse. 

Början på Klosterleden Foto: Margareta Wiklund
Vandring mot Nässja Kyrka - Klosterleden Foto: Lennart Wiklund
Örberg - Stenmuseum - Rekonstruerad grav Foto: Lennart Wiklund
Lunch - Västra väggar vid Omberg och Vätternsstrand - Klosterleden Foto: Margareta Wiklund
Heliga Birgitta -IKON - Vadstena klosterkyrka "Gud visa mig vägen och gör mig villig att vandra den" Foto: Lennart Wiklund
Erik Lindstrand i Vadstena klosterruin - Klosterleden Foto: Margareta Wiklund
Relikskrin i Vadstena klosterkyrka - Klosterleden Foto: Margareta Wiklund
Paus vid Kaplansgården i Snarve
På väg till vallfartmässan i Riseberga

Ditt ord är mina fötters lykta och ett ljus på min stig.

Psaltaren 119:105

Historia

Hösten 2014 startades en grupp i Kil som vi kallar Pilgrimsgruppen. Tanken är att vi träffas för att tala om pilgrimsliv och att gemensamt planera våra förestående pilgrimsresor!

Tidigare pilgrimsfärder

2014 
Stocklycke – Vadstena

2015 
Knista – Riseberga

2017 
Knista – Riseberga
Vandring till sockengränsen

2018 
Albertus Pictor – Härkeberga, Kumla kyrka Sala 

2019
Närkes Kil – Tysslinge – Vintrosa
Knista – Riseberga
Ullavi klint

2021
Blankhult – Tomasboda

2022
Edsberg - Riseberga
Gotland – glasmålningar

2023 
Edsberg - Riseberga
Alvastra – Vadstena. Klosterleden