Foto: Magnus Aronson /IKON

Öppen förskola

Öppen förskola i Ervalla församlingshem, Hovsta församlingsgård och Närkes Kils församlingshem. Ingen anmälan krävs. Ht23 börjar vecka 36.

Har du småbarn och är hemma på dagarna? Kom till våra Öppna förskolor!

Vi fikar, umgås och har en  sångstund varje gång. 

Verksamheten är just "öppen", vilket innebär att du deltar så ofta du har tid och lust. Det kostar inget.

Ervalla församlingshem 
www.facebook.com/groups/oppenforskolaervalla

Tider 
Måndagar 9.00-12.00
Torsdagar 9.00-12.00

Hovsta församlingsgård 
www.facebook.com/groups/oppenforskolahovsta

Tider
Måndagar 9.00-12.00
Torsdagar 9.00-12.00

Närkes Kils församlingshem 
www.facebook.com/groups/oppenforskolanarkeskil

Tider
Måndagar 9.00-12.00

Välkomna dit!