Foto: Magnus Aronson /IKON

Öppen förskola

Öppna förskolan öppnar igen vecka 36. För tider och plats se under respektive Öppen förskola.

Öppen förskola är till för dig som har barn och är hemma på dagarna.

Verksamheten är just "öppen", vilket innebär att du deltar så ofta du har tid och lust. Det finns ingen åldersgräns, vare sig för vuxna eller barn och det kostar inget! Förutom att fika och umgås finns det möjlighet till olika slags pyssel och lek. Ibland läser vi saga och sångstund har vi varje gång. (Det här gäller inte medan vi är ute utan då blir verksamheten anspassa efter vart vi är)

Ervalla församlingshem 
www.facebook.com/groups/oppenforskolaervalla

Tider från och med vecka 36
Måndagar 9.00-12.00
Torsdagar 9.00-12.00
Ledare: Lena Johansson 

Hovsta församlingsgård 
www.facebook.com/groups/oppenforskolahovsta

Tider från och med vecka 36
Måndagar 9.00-12.00
Ledare: Madeleine Pålsson Kallin 

Närkes Kils församlingshem 
www.facebook.com/groups/oppenforskolanarkeskil

Tider från och med vecka 36
Måndagar 9.00-12.00
Torsdagar 9.00-12.00
Ledare: Lena Björkqvist