Lillåns nya församlingshem

Byggnadslovsritningen i sin helhet från södersidan

Lillåns nya församlingshem, placering
Tomas Rådehed

Tomas Rådehed

Axbergs församling

Kyrkoherde