Lillåns nya församlingshem

Byggnadslovsritningen i sin helhet från södersidan

Lillåns nya församlingshem, placering