Lillåns nya församlingshem

Byggnadslovsritningen i sin helhet från södersidan

Lillåns nya församlingshem, placering

Ritningar på Lillåns nya församlingshem

Kolla in byggnaden från olika håll här!