Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Prata med oss

Musikskolan

Startar vecka 37.

Vi erbjuder undervisning i fiol och piano. Lektionerna är cirka 30 minuter och bedrivs enskilt och i grupp en gång per vecka. Vi vänder oss till elever i årskurs 2. Terminsavgift 700 kr.

Eleverna erbjuds speltillfällen i familjegudstjänster och dylikt.
Fiolläraren heter Heléne Wallin och pianoläraren Maja Wennerlund.

För mer info, kontakta Matts Norman.

Matts Norman

Matts Norman

Axbergs församling

Musiker