Körer

På grund av corona-läget pausar vuxenkörerna tills vidare.

Sång och musik är ett viktig del av Axbergs församlingsverksamhet. Välkommen med!

Axbergs församling har ett rikt musikliv med konserter i kyrkorna och körer för alla åldrar. Ofta medverkar någon av körerna i gudstjänsten. Alla som tycker det är roligt att sjunga är varmt välkomna!

Kyrkokören i Axberg-Hovsta
Torsdagar 19.00–20.45
Jämna veckor i Axbergs församlingshem.
Ojämna veckor i Lillån, södra salen. (Start i Lillån.)
Ledare: Anna Pettersson

Kyrkokören i Ervalla
Övar tisdagar 19.00-21.00
Lokal: Ervalla församlingshem
Ledare: Matts Norman