Körer

För mer info kontakta Katarina Högberg Jansson. Se kontaktuppgifter nedan.

Sång och musik är ett viktig del av Axbergs församlingsverksamhet. Välkommen med!

Axbergs församling har ett rikt musikliv med konserter i kyrkorna och körer för alla åldrar. Ofta medverkar någon av körerna i gudstjänsten. Alla som tycker det är roligt att sjunga är varmt välkomna!

Kyrkokören i Axberg-Hovsta
Torsdagar 19.00–20.00
Lokal: Axbergs kyrka.
Körledare: Katarina Högberg Jansson

Kyrkokören i Ervalla
Tisdagar 19.00-21.00
Lokal: Ervalla församlingshem
Körledare: Aron Sjöberg Hultman

Katarina  Högberg Jansson

Katarina Högberg Jansson

Axbergs församling, Hovsta pastorat

Organist