Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Prata med oss

Körer

Sång och musik är ett viktig del av Axbergs församlingsverksamhet. Välkommen med!

Axbergs församling har ett rikt musikliv med konserter i kyrkorna och körer för alla åldrar. Ofta medverkar någon av körerna i gudstjänsten. Alla som tycker det är roligt att sjunga är varmt välkomna!

Kyrkokören i Axberg-Hovsta
Torsdagar 19.00–20.45
Jämna veckor i Axbergs församlingshem.
Ojämna veckor i Lillån, södra salen. (Start i Lillån.)
Ledare: Anna Pettersson

Kyrkokören i Ervalla
Övar tisdagar 19.00-21.00
Lokal: Ervalla församlingshem
Ledare: Matts Norman

Anna Pettersson

Anna Pettersson

Axbergs församling

Kantor

Matts Norman

Matts Norman

Axbergs församling

Musiker