Kyrkskoj

Enligt regeringens rekommendationer för Örebro län pausar vi alla aktiviteter tillsvidare. Håll koll här för uppdaterad information och följ oss gärna via appen ”Kyrkguiden”.

Fika serveras på plats. Följ oss och få direkt information via gruppen "Kyrkskoj i Axbergs församling" på Facebook.

Folkhälsomyndighetens restriktioner gäller vid alla våra samlingar.

- Välkommen om du inte är sjuk eller hör till en riskgrupp.
- Var extra noga med handhygienen och respektera avståndet till andra (1,5 meter).
- Max 10 föräldrar med tillhörande barn får närvarande vid sammankomsterna.

Kyrkskoj är en del av församlingens Öppna förskolor. Varje fredag 09.30 för oss som är i åldern 0-5 år. När vi är i kyrkan (Hovsta) börjar vi med sångstund, därefter blir det fika. En stunds kreativ aktivitet blir det också.

Ledare: Karin Eriksson, Louise Belchior och Madeleine Pålsson Kallin.

Karin Eriksson

Karin Eriksson

Axbergs församling

Komminister

Louise Belchior

Louise Belchior

Axbergs församling

Församlingsassistent med ansvar för Skolkyrka

Madeleine Pålsson Kallin

Madeleine Pålsson Kallin

Axbergs församling

Församlingsassistent, samordnande barnverksamhet