Kyrkovalet 2021

Söndagen den 19 september är det val till Svenska kyrkan. Förtidsröstningen startar den 6 september och pågår till och med valdagen den 19 september.

Glöm inte röstkort och legitimation när du ska rösta!

Rösta i förtid
Förtidsröstningen startar den 6 september och pågår till och med valdagen den 19 september. Förtidsröstning innebär att du röstar någon annanstans än i din vallokal. Du måste ha med dig ditt röstkort och legitimation.

Hur röstar man på valdagen den 19 september?
Alla som får rösta får hem ett röstkort till den adress där man är folkbokförd. På röstkortet står det vilken vallokal du ska rösta i på valdagen. Du behöver ta med dig röstkort och legitimation för att kunna bevisa att du är du. I vallokalen prickas du av i röstlängden och dina röster läggs i valurnorna

För att få rösta ska du vara medlem i Svenska kyrkan och ha fyllt 16 år senast på valdagen. Röstkortet får du senast 1 september.

Brevröstning
För att brevrösta behövs ett brevröstningspaket som kan hämtas eller skickas efter från församlingsexpeditionerna. Brevrösterna kan skickas per post eller via bud.

För mer information om hur du röstar via brev finns på länken:

https://www.svenskakyrkan.se/kyrkoval/sa-rostar-du/hur

Budröstning
Har man förhinder att själv ta sig till vallokal eller röstningslokal kan man få hjälp att rösta via bud. Budet kan också vara ett av de två obligatoriska vittnena.

För mer information hur du röstar via bud finns på länken:

https://www.svenskakyrkan.se/kyrkoval/sa-rostar-du/hur

När kommer resultatet?
De första preliminära och någorlunda säkra valresultaten brukar vara klara runt midnatt på valdagen. En faktor som påverkar är hur många som har förtidsröstat, eftersom en del av de rösterna räknas senare.

Hur coronasäkrar vi kyrkovalet
Hovsta pastorat kommer genomföra kyrkovalet på ett tryggt och säkert sätt genom att följa Folkhälsomyndighetens valrekommendationer.

Vill du veta mer om kyrkovalet?

På Svenska kyrkans webbplats finns mer information för dig om kyrkovalet.

Här kan du läsa mer om:

  • Hur valet går till 
  • Hur du röstar
  • De tre olika valen - Kyrkomötet, Stiftfullmäktige och Kyrkofullmäktige
  • Om valresultatet
  • Nomineringsgrupper och kandidater
  • och mycket mer

svenskakyrkan.se/kyrkoval