Våra kyrkor

I Axbergs församling har vi fyra kyrkor där vi regelbundet firar gudstjänst och kyrkliga handlingar. Till varje kyrka finns också ett församlingshem.