Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Prata med oss

Våra kyrkor

I Axbergs församling har vi fyra kyrkor där vi regelbundet firar gudstjänst och kyrkliga handlingar. Till varje kyrka finns också ett församlingshem.