Närbild av ett vitt och ljust lila garnnystan

Kyrkliga syförening i Närkes Kil

Våra möten håller vi första måndagen i månaden klockan 14.00 i Närkes Kils församlingshem. Höstens första möte är 4 september.

Kyrkliga Syföreningen i Närkes Kil har som syfte att vara ett kontaktnät för varandra och för församlingens aktiviteter i kyrkan.

Våra möten håller vi första måndagen i månaden kl 14.00 i Närkes Kils församlingshemmet. Några har med sig handarbeten men huvudsyftet är att ha en trevlig samvaro.

Våra möten håller vi första måndagen i månaden klockan 14.00 i Närkes Kils församlingshem. Höstens första möte är 4 september.  

Vi har olika aktiviteter som t ex bussutflykt på våren och "Stora Lotteriet" till första advent. Genom sådana evenemang kunde vi samla ihop pengar som vi sedan skänkte till lokala så väl som internationella organisationer. 

Vill Du komma med i vårt glada gäng är

Du välkommen att kontakta Gunbritt Jonsson tel 070 367 7970 eller mail gunbritt.p.jonsson@gmail.com

Kils kyrkliga syförening har funnits i över 100 år. Ordförande Gunbritt Jonsson har gjort en sammanställning utifrån sparade protokoll som du kan läsa här.