Körer

Sång och musik är ett viktig del av Axbergs församlingsverksamhet. Välkommen du med!

Axbergs församling har ett rikt musikliv med konserter i kyrkorna och körer för alla åldrar. Ofta medverkar någon av körerna i gudstjänsten.

Är du intresserad av att vara med i någon av våra körer? Kontakta körledaren för den kör du skulle vilja vara med i!

Axberg-Hovsta kyrkokören 
Torsdagar 19.00–20.40
Lokal: Lillåns församlingshem
Körledare: Linnea Nygren

Ervallakören
Tisdagar 19.00-21.00 med fika paus
Lokal: Ervalla församlingshem
Körledare: Kamilla Rosengren