Kils Kyrkliga syförening

Kils kyrkliga syförening har funnits i över 100 år. Ordförande Gunbritt Jonsson har gjort en sammanställning utifrån sparade protokoll som du kan läsa här.