Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Prata med oss

Killgruppen

I killgruppen träffas vi som går i förskoleklass till och med år 3 på tisdagar kl. 13.00-15.00 i Hovsta församlingsgård. Vi bestämmer själva till stor del vad vi vill göra, till exempel pyssla, baka, leka eller prata. Vi slutar med en andakt.

För anmälan kontakta Maria Nydahl.

Maria Nydahl

Maria Nydahl

Axbergs församling

Barntimmeledare