Altare i Hovsta kyrka

Inspelade gudstjänster, andakter och böner

Passionsandakter måndag, tisdag och onsdag i Stilla veckan

med Josephine Cummings och Tomas Rådehed. Från Ödeby kyrka.