Hovsta kyrka

Byggnadshistoria

Hovsta kyrka räknas till Närkes äldsta kyrkor, med en ursprunglig del från 1100-talet. Kyrkan byggdes i anslutning till byn Hofsta, som sålunda gav namn åt kyrka och socken. Kyrkan har under århundradens lopp förändrats genom till- och ombyggnader samt restaureringar.

Långhuset

Kyrkans långsträckta huvudparti med tresidig koravslutning utgörs i väster av en kärnkyrka fån 1100-talet och i öster av en byggnadskropp från tiden 1774-88.

Kyrkans ursprungliga, smala, rundbågiga sydportal, anses vara den äldsta i ursprungligt skick bevarade portalen i någon kyrka i Närke. Den har tidigare varit igenmurad men togs åter upp 1951. Utanför denna ingång fanns långt tillbaka ett vapenhus, det revs 1784.

Västra portalen är troligen ursprunglig från 1200-talet.

Fönsteröppningarna, liksom den större södra portalen i tillhör 1780-talets ombyggnad.

Tornet

Sedan 1990-talet är tornet i sitt ursprungliga skick från medeltiden. Torn av denna typ kallas Närketorn och har likheter med bl. a. Gällersta och Mosjö kyrkor. Tornet företar en del märkliga detaljer. Det är av romansk typ, med rundbågefriser och kolonetter som är ovanliga men karaktäristiska för den romanska byggnadsstilen. De runda gluggarna i översta tornvåningen är svårförklarliga. Utåt verkar de vara dekorativa fasadelement, men deras konstruktion visar på någon annan användning. Spiran restes 1707 och försågs då med kors, knappar och stjärna.

Sakristian

Sakristian anses till sina äldsta delar vara från 1500-talet, utbyggd 1981.

 Vapenhuset

Vid restaureringen 1951 upptäcktes ett igenmurat valv, som åter togs upp och som vi nu kan se. Då upptäcktes också medeltida kvaderristningar och antydningar till prydnadsslingor i mönjefärg på väggarna.

Oregelläktaren

Den är i sitt nuvarande skick sedan 1981. Nuvarande orgel med tolv stämmor är från 1975 och byggd av Nils Hammarberg.

Taket och färgsättningen

Arkitekt Jerk Alton svarar för den nuvarande färgsättningen och takets blå färg från 1994 blev ett trendbrott som många kyrkor i Närke sedan dess har anammat.

övrig Interiör

Dopfunt tillverkad av klockare Gillberg 1796. I koret står foten av den medeltida dopfunten. Nummertavlorna gåva från berömde apotekaren i Örebro, Frans Joakim von Aken 1780-talet. Predikstolen är från 1830-talet. Ljuskronorna skänkta av sockenbor under 1600- och 1700-talen. Gravhällarna adliga gravar, Gyldander och Swedenstierna, ägare av Kåvi på 1600- och 177-talen. Dessa är nedsänkta under golvet och syns ej. Mattorna i koret är komponerade av Judith Johansson. Inköptes 1981. Madonnan av bildhuggare Georg Lang, Oberammergau. En donation. Tavla över sakristiedörren Kristi uppståndelse av Einar Forseth, mest känd för mosaikerna i Gyllene salen i Stockholms stadshus. En donation. Nattvardskärlen. Kyrkans förnämligaste inventarium är nattvardspaten från 1400-talet, med inskriptionen på latin Var hälsad Maria full av nåd. Herren är med dig, välsignad är du bland kvinnor. Kalk och oblatask från 1700-talet i förgyllt silver. Kungaporträtt i original från slutet av 1600-talet av hovmålaren David Klöcker Ehrenstrahl. Karl XI och Karl XII.

Altaret invigdes år 2000. Det är ritat av arkitekt Jerk Alton och tillverkat av Thorsbergs Stenhuggeri i kalksten från Kinnekulle. Altartavlan införskaffades 1797 och är signerad Johan Hansson. Dopträdet är tillverkat av Bertil Vallien, Boda smide.

Nedladdningsbar broschyr om kyrkan