Foto: Johannes Frandsen

Gravskötsel

Visst vill man vårda minnet av sina anhöriga. Om man inte hinner, kan eller orkar ta hand om graven själv kan vi hjälpa till. Se prislista.

Rabattskötsel På våren byte av jord. Plantering vår/sommar. Vattning, rensning, städning. 1100 kr/år

Gravtäckare Till alla helgons helg. 150 kr/st 

Ljung vit 70 kr/st

Ljung röd 70 kr/st

Servicearbeten Åtages efter överenskommelse och vid speciella tillfällen mot offert. 500 kr/timman.

Askgravplatser 
Sten/namnplatta (gravyr ingår ej)1.400 kr/st
Del i gemensam skötsel, 25 år. 6.600 kr
Askgravsförlängning upp till 25 år. Totalkostnad delat på 25 år.

Här kan du som är intresserad söka i Svenska kyrkans gravregister