Två som samtalar
Foto: Kalisa Veer

Enskilda samtal

Att lyssna är en av prästerna och diakonernas viktigaste arbetsuppgifter. Hör av dig om du vill samtala!

Präster och diakoner i Svenska kyrkans församlingar finns till för enskilda och personliga samtal under tystnadsplikt. Det kan handla om stödsamtal, andlig vägledning och sorg- och krisbearbetning. Rådgivning och vägledning i livet inom olika områden. Om det behövs kan du få hjälp till kontakt med sjukvården, äldreomsorgen, psykiatrin, försäkringskassan, socialtjänsten, arbetsförmedlingen och brottsofferjouren med flera.

Du kan komma ensam eller tillsammans med någon annan, till exempel en familjemedlem om det handlar om relationsproblematik. Ta kontakt med expeditionen, 019-20 93 00 för information om hur du kommer i kontakt med någon av församlingens präster eller diakoner. Du kan också om du vill kontakta dem direkt. Se nedan för kontaktinformation till våra präster och diakoner.