Två som samtalar
Foto: Kalisa Veer

Enskilda samtal

Att lyssna är en av prästerna och diakonernas viktigaste arbetsuppgifter. Hör av dig om du vill samtala!

Präster och diakoner i Svenska kyrkans församlingar finns till för enskilda och personliga samtal under tystnadsplikt. Det kan handla om själavård, stödsamtal, andlig vägledning, sorg- och krisbearbetning, med mera. Rådgivning, konsultation och vägledning i livet, inom sociala, psykologiska, andliga och fysiska områden. Om det behövs kan du få hjälp till kontakt med andra myndigheter och institutioner som sjukvård, äldreomsorg, psykiatri, försäkringskassan, socialtjänsten, arbetsförmedlingen, brottsofferföreningen, mm.

Du kan komma ensam eller tillsammans med någon annan, till exempel en familjemedlem om det handlar om relationsproblematik. Ta kontakt med expeditionen, 019-20 93 00, så får du information om hur du kommer i kontakt med någon av församlingens präster eller diakoner.