Enskilda samtal

Präster och diakoner i Svenska kyrkans församlingar finns till för enskilda och personliga samtal under tystnadsplikt för församlingsbor. Det kan handla om själavård, stödsamtal, andlig vägledning, sorg- och krisbearbetning, etc. Rådgivning, konsultation och vägledning i livet, inom sociala, psykologiska, andliga och fysiska områden. Om det behövs kan du få hjälp till kontakt med andra myndigheter och institutioner såsom; sjukvård, äldreomsorg, psykiatri, försäkringskassan, socialtjänsten, arbetsförmedlingen, brottsofferföreningen, mm.

Du kan komma ensam till samtal, eller tillsammans med någon annan, tex. familjemedlem, om det handlar om relationsproblematik.
Ta kontakt med expeditionen, 019- 30 80 40, så får du information om hur du kommer i kontakt med någon av församlingens präster eller diakoner.