Foto: Korney Violin

Diakoni

Diakoni handlar om omsorg om medmänniskan. Att stå upp för alla människor rätt till värdigt liv. Att visa på kristen tro i handling. Vi erbjuder stödsamtal och friskvård, hur vi träffas är upp till dig

Vi erbjuder stödsamtal och friskvård, hur vi träffas är upp till dig 

Diakoni handlar om kyrkans omsorg om människan och skapelsen. Den har sin grund i Bibeln och hur Jesus mötte människor. Diakoni är något som präglar hela kyrkans arbete och är kyrkans sociala arbete. Diakonens främsta uppgift är att stödja, hjälpa och uppsöka människor som befinner sig i svårigheter. Det gör vi på olika sätt allt utifrån det behov som finns i församlingen. Genom möten, både i enskilda samtal och i grupp handlar diakoni om att med respekt möta och hjälpa människor vidare i stunder av svårigheter – i det stora och i det lilla. 

Två som samtalar

Enskilda samtal

Att lyssna är en av prästerna och diakonernas viktigaste arbetsuppgifter. Hör av dig om du vill samtala!