Fridshälsning under nattvarden
Foto: Ulrika Arenius

Bli medlem!

I Axbergs församling finns plats för dig som tror. Du kan brottas med livets frågor och ändå vila tryggt i Guds omsorg. Engagera dig gärna för rättvisa och en bättre värld, sjung i kör eller finn ro i en hektisk vardag.

Som medlem i Axbergs församling:

• bidrar du bland annat till fritidsverksamhet för barn och ungdomar, ett rikt musikliv med olika typer av körer.

• bidrar du till mötesplatser för flyktingar, ensamma och sjukskrivna och jourhavande präst nattetid.

• bidrar du till att människor kan få stöd och samtal vid personliga kriser och katastrofer, enskilt eller i grupp.

• bidrar du till att kyrkobyggnaderna bevaras och att kulturhistoriska värden förs vidare till kommande generationer.

• är du med och stöttar Svenska kyrkans internationella arbete för en rättvisare värld.

Du kan antingen besöka oss för att ansöka om medlemskap eller fylla i formuläret nedan, skriva ut, skriva under och skicka in till oss (se adress). Vi kontrollerar att alla uppgifter stämmer och skickar en slutlig bekräftelse om ditt nya medlemskap.

Skicka din inträdesblankett till:
Axbergs församling, Kyrkvägen 4B, 703 75 Örebro

Dina uppgifter

Var vänlig markera de svar som är aktuella